Z młodzieżą o jej przyszłości w Europie

0

Prof. Genowefa Grabowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zachęca polską młodzież do wzięcia udziału w ogólnounijnych konsultacjach publicznych na temat kształtu polityki młodzieżowej Unii Europejskiej.

Zainaugurowane 22 września przez Komisję Europejską internetowe konsultacje publiczne mają dostarczyć informacji nt. oczekiwań i wyzwań, przed jakimi stoją młodzi ludzie w Europie. Obejmują one takie kwestie jak: edukacja, zatrudnienie i szanse dla młodych na europejskim rynku pracy, przejawy dyskryminacji z uwagi na wiek, integracja w społeczeństwie oraz wolontariat młodych ludzi. Ogłoszone konsultacje mają doprowadzić do włączenia do nowej polityki młodzieżowej UE, aktualnych oczekiwań współczesnego młodego pokolenia.

- reklama -

 

Dotychczasową politykę UE wobec młodzieży zainicjowano dwadzieścia lat temu. Kolejne rozszerzenia UE, zmiany polityczne i gospodarcze, a także nowe wyzwania społeczne, sprawiają, że wymaga ona dostosowania do oczekiwań współczesnego, młodego pokolenia.

 

Nowa polityka ma m.in. pomóc młodym ludziom w integracji w społeczeństwie, w znalezieniu zatrudnienia, w poprawie ich ogólnego samopoczucia oraz w zwiększeniu ich aktywnej postawy obywatelskiej.

 

Prof. Genowefa Grabowska, jako członek Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdawca raportu nt. rozwoju dialogu obywatelskiego w Unii Europejskiej serdecznie zachęca do uczestnictwa w tych konsultacjach: "To oczywiste, że nie można budować projektu europejskiego bez obywateli, co więcej – komunikacja z nimi jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania demokracji. I odwrotnie, zainteresowanie Europą i poparcie obywateli dla UE można budować jedynie dzięki pełnej informacji, żywej, otwartej debacie oraz aktywnemu włączeniu obywateli, zwłaszcza młodych, w sprawy europejskie" – uważa Pani Poseł. "Szczególnie zależy mi, aby w wyniku tych konsultacji dotarł do Brukseli głos młodych mieszkańców województwa śląskiego. To przecież od aktywności i zaangażowania młodego pokolenia zależy przyszłość naszego Regionu" – dodaje prof. G. Grabowska.

 

Konsultacje skierowane są zarówno do osób prywatnych jak i do organizacji zainteresowanych przyszłością młodzieży w 27 państwach UE. Ponadto zaproszono do konsultacji Norwegię, Islandię i Liechtenstein, państwa kandydujące do UE: Turcję i Chorwację oraz Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii.

 

Nie zwlekaj, weź udział w internetowych konsultacjach!

 

Konsultacje dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1220_en.htm i będą otwarte do dnia 25 listopada.

 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://ec.europa.eu/youth

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here