II wojewódzki konkurs Sanepidu pt. „Żyję bez ryzyka”

0

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu przy współpracy z miastem Racibórz organizuje etap powiatowy II-go wojewódzkiego konkursu wiedzy o AIDS pt.” Żyję bez ryzyka” w kategorii prezentacja multimedialna.

Adresatami konkursu są nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży a także kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych oraz rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV.

- reklama -

 

Do konkursu należy zgłaszać prezentacje multimedialne na płycie CD-R, które obejmują maksymalnie 20 slajdów. Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu: „Żyję bez ryzyka ” oraz powinna zawierać przekaz perswazyjny – zachęcający lub zniechęcający do określonych zachowań. Praca konkursowa może zawierać elementy graficzne powiązane z tekstem, rysunki, zdjęcia w formacie JPG, animacje, dźwięki itd. Natomiast w prezentacjach nie można stosować gotowych szablonów projektów ani używać treści niecenzuralnych.

 

 

Każda szkoła gimnazjalna może przekazać tylko 1 pracę, wybraną przez szkolną komisję konkursową. Podpisaną pracę (zgodnie z zasadami regulaminu) należy przesyłać na adres PSSE w Raciborzu ul. Batorego 8, do dnia 7 listopada, która po obradach jury etapu powiatowego przesyła wszystkie prace na adres organizatorów etapu wojewódzkiego.

 

Prace będą oceniane pod względem: zgodności z tematem konkursu, treści merytorycznej, estetyki wykonania prezentacji, czytelności treści, wartości perswazyjnej przekazu oraz form informatycznych. Laureaci trzech pierwszych miejsc etapu powiatowego otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast organizatorzy etapu wojewódzkiego przewidują nagrody rzeczowe, zarówno dla uczniów i nauczycieli koordynujących ich pracę w następującej formie: I miejsce – ( 2 x 1000,00 zł – brutto), II miejsce – ( 2 x 800,00 zł – brutto), III miejsce – (2 x 600,00 zł – brutto).

 

Więcej informacji na temat konkursu wiedzy o AIDS można uzyskać w PSSE w Raciborzu (tel. 032 459 41 48, Lucyna Kurzydem).

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here