Więcej zapłacą za internat

0

Na październikowej sesji Rada Powiatu zdecydowała o podwyższeniu opłaty za internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Wysokość opłaty będzie wynosić za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 90 zł miesięcznie. Dotychczas wynosiła 60 zł miesięcznie. W internacie mieszka ponad 50 uczniów.

- reklama -

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2005 roku zakwaterowanie w internacie wynosi do 50% kosztu utrzymania miejsca. W przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu kwota ta aktualnie została skalkulowana przez dyrekcję szkoły na 90 zł miesięcznie.

 

Ponadto wyżej wymienione  rozporządzenie zakłada, że  organ prowadzący placówki może zwolnić rodziców z całości lub części ustalonej opłaty:
a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here