Konkurs na najładniejszą posesję Gminy Kuźnia Raciborska rozstrzygnięty!

0

Znane są już wyniki konkursu pod nazwą "Najładniejsza Posesja Gminy Kuźnia Raciborska 2008".

Konkurs – przy współpracy z samorządem lokalnym – został zorganizowany przez kuźniańskie koło Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Na cel konkursu składało się:

- reklama -

– Upamiętnienie 750. Rocznicy Fundacji Cysterskiej w Rudach;
– Docenienie dotychczasowych działań mieszkańców w podnoszeniu walorów estetycznych swoich posesji i zabudowań;
– Propagowanie ochrony naturalnego środowiska
– Kształtowanie postaw współodpowiedzialności ogółu mieszkańców za estetykę i piękno kuźniańskiej gminy;
– Promowanie pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań rekreacyjnych i dekoracyjnych w posesjach;
– Promocja Gminy w powiecie, regionie, kraju i w Europie.

 

Konkurs adresowany był wyłącznie do mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska, a ściślej – do właścicieli lub użytkowników domów jedno-, dwu- i trzyrodzinnych. Uczestnikiem konkursu była również osoba, mająca zadbany i ukwiecony balkon. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni zgłoszenia wg podanego uprzednio wzoru.

W konkursie wzięło udział w sumie 12 osób. 5 zgłoszeń napłynęło z Kuźni Raciborskiej, 3 z Jankowic, 2 z Budzisk i po 1 z Rud i Rudy. Zgłoszone posesje oceniała czteroosobowa komisja, złożona z dwóch członków TMZR (Bartosz Kozina i Brygida Sokół), przedstawiciela kuźniańskiego ratusza (Elżbieta Podolec) oraz przedstawiciela Rady Miejskiej (Marcelina Waśniowska). Każda zgłoszona posesja (balkon) była przez członków komisji fotografowana.

Kryterium oceny stanowił stan techniczny i estetyka budynków, kompozycja przestrzenna (chodniki, ogrodzenie, bramy wjazdowe, kąciki rekreacyjne), pomysłowość i nowatorstwo w zagospodarowaniu posesji oraz gospodarka odpadami komunalnymi i gospodarczymi.

 

Podejmując werdykt, komisja zdecydowała, że laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: najładniej ukwieconego balkonu oraz najładniejszej gminnej posesji. W celu wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania II i III miejsca, członkowie komisji kilkakrotnie przeglądali zdjęcia zgłoszonych posesji.

Po długiej i burzliwej naradzie, zdecydowano, że: w kategorii "Najładniej ukwiecony balkon", palmę pierwszeństwa otrzymuje Zbigniew Szlapiński, miejsce drugie przyznano Stefanii Mieszko, trzecie zaś przypadło Jerzemu Wrzodakowi (wszyscy są mieszkańcami Kuźni). Warto w tym miejscu dodać, że ukwiecony balkon, to w tej kategorii także schludnie zagospodarowana powierzchnia przed balkonem, tworząca mini-ogródek.

 

Trudniejszy wybór miała komisja, chcąca wyłonić laureata w kategorii najładniejszej gminnej posesji. W tym przypadku jury miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż rywalizacja nie dość, że była zacięta, to wygląd wszystkich posesji stał mniej więcej na jednakowym poziomie. W związku z tym, komisja zdecydowała o przyznaniu – oprócz miejsca pierwszego – dwóch miejsc drugich i dwóch trzecich. Wyniki w tej kategorii przedstawiają się następująco:

Pierwsze miejsce zajęła Joanna Paulus z Jankowic, na drugim – ex aequo znaleźli się Teresa Klimanek i Stanisław Skrzypek (oboje z Kuźni), miejsce trzecie natomiast – również ex aequo – przypadło Annie Długosz z Rudy oraz Reginie Tunk z Budzisk.

Pozostali uczestnicy konkursu (Elfryda Przybyła, Gerard Gwóźdź – Jankowice, Bożena Rogalska – Budziska oraz Iwona Szendzielorz – Rudy) zajęli miejsca od 4 do 7.

O terminie i miejscu wręczenia nagród, zwycięzcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here