Posadzą Dąb Pamięci na terenie Gimnazjum nr 5

W piątek, 14 listopada o godz. 12:00 w auli Gimnazjum nr 5 odbędzie się uroczystość w ramach Ogólnopolskiej Akcji pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej posadzenia 21 473 dębów na 70 lecie Zbrodni Katyńskiej "Katyń … ocalić od zapomnienia".

Po uroczystej gali nastąpi posadzenie Dębu Pamięci (na terenie posesji G-5) i nadanie mu imienia pułkownika Jerzego Skrzydlewskiego (zamordowanego w Charkowie).

- reklama -

Program edukacyjny "KATYŃ ocalić od zapomnienia" skierowany jest do:
dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych), nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, ludzi oświaty i edukacji, życia publicznego,samorządów wszystkich szczebli, uczelni, parafii, instytucji, fundacji i stowarzyszeń, związków wyznaniowych, mediów, którym bliska jest prawda i mądrość płynące z faktów historii.

Mottem Programu są słowa Jana Pawła II:

"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie".

Założenia Organizatorów Programu:

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w projekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa. Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed 68 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu. Chcemy zachować pamięć: o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójco zamordowane strzałem w tył głowy; o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów.

"Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy"

Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.
Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohaterach wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu – kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą i chęć poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.

Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych do wspólnych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.

Akcja polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placówki oficera – ofiarę zbrodni. Nieodzownym w miarę możliwości będzie dotarcie do życiorysu – na dowód pamięci w imię prawdy.

Uczestnicy deklarując chęć wzięcia udziału w akcji po rejestracji otrzymają numer oraz nazwisko i imię z listy katyńskiej.
Uczestnicy sami starają się o pozyskanie sadzonek dębów i z władzami lokalnymi ustalają miejsce (lokalizację), gdzie DĄB zostanie posadzony. Przy DĘBIE winna być umieszczona informacja – komu DĄB zastał poświęcony.

/ŁW/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here