Program PEAD pomoże przetrwać najuboższym

0

Rozpoczęły się już przygotowania do kolejnej edycji programu PEAD 2009 – czyli programu unijnej pomocy żywnościowej dla najuboższych.

W ramach obchodzonego 17 października br. Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem ujawniono, iż na Śląsku ok. 150 tys. rodzin żyje na granicy ubóstwa a 120 tys. dzieci w tych rodzinach cierpi głód. Nie wiadomo ilu mieszkańców ziemi raciborskiej dotyka ten problem. Wydaje się, iż obecnie pomoc społeczna instytucjonalna, jak również ta prowadzona przez różne organizacje pozarządowe, dociera do wszystkich potrzebujących.

- reklama -

 

Od dwóch lat kryterium dochodów na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 351 zł.,  w przypadku osób samotnych 477 zł., aby instytucje samorządowe mogły im przyznać pomoc materialną. Wystarczy, że kwota ta jest przekroczona o 1 zł., a już taka osoba nie może kwalifikować się do stałej pomocy socjalnej.

 

Na szczęście, w rządowym programie dożywiania dzieci w szkołach realizowanym przez OPS kryterium to jest podwyższone do dochodów nie przekraczających 526,50 zł. na członka rodziny. Pomoc żywnościowa  jest również udzielana najbardziej potrzebującym w powiecie raciborskim przez parafialne koła CARITAS, PCK, stowarzyszenia charytatywne, natomiast w mieście przez  klasztor Annuntiata (darmowe, jednodaniowe posiłki dla rodzin na wynos) oraz przez Dom dla Dzieci przy klasztorze Annuntiata, świetlicę CARITAS przy ul. Szewskiej i Młodzieżowy Klub „Przystań” przy ul. Karola Miarki. Placówki te w ramach zajęć dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych  przyrządzają również dożywianie.Okazuje się, iż dla niektórych  dzieci jest to pierwszy i jedyny posiłek w ciągu dnia. Darmowe wyżywienie lub przy minimalnej odpłatności, wydawane jest również w jadłodajni CARITAS przy ul. Różanej oraz dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez OPS przy ul. Ocickiej.

Od 2004 roku gminy powiatu raciborskiego realizują unijny program pomocy żywnościowej dla najuboższych pod hasłem PEAD. Jest to największa pomoc w rozdawnictwie artykułów żywnościowych. Niedawno zakończyła się tegoroczna edycja, ale Śląski Bank Żywności w Rudzie Śląskiej zorganizował naradę na temat przygotowań do akcji w przyszłym roku. W spotkaniu oprócz pełnomocnika starosty – koordynatora powiatowego, wzięli udział przedstawiciele gmin wiejskich oraz pełnomocnik prezydenta ds. Społecznych, co może świadczyć o tym , iż po roku przerwy gmina Racibórz przystąpi ponownie do programu PEAD 2009.

 

Jak poinformował prezes Śląskiego Banku Żywności Jan Szczęśniewski w przyszłym roku asortyment zostanie poszerzony z 11 do 17 pozycji. Będzie to: mąka, mleko UHT, masło,cukier, kasza, płatki kukurydziane, musli, makaron krajany, makaron świderki, dżemy dwusmakowe, sery w dwóch gatunkach, herbatniki, zupy i dwa rodzaje dań gotowych. Zwiększenie asortymentu spowoduje wzrost limitu na 1 osobę z 42,5 kg do 50 kg. Rocznie. Zapowiedziano także wcześniejsze rozpoczęcie dostaw żywności.

 

Podczas narady w Rudzie Śląskiej pełnomocnik Starosty Raciborskiego przekazał na ręce prezesa Śląskiego Banku Żywności dyplom z podziękowaniem za dobrą i rzetelną współpracę od 2004 roku. Dzięki patronatowi starosty nad programem PEAD w powiecie, całość koordynuje pracownik PCPR, a wypracowane formy organizacyjne i logistyka  pozwala objąć pomocą żywnościową najuboższych w każdej miejscowości.

 

OPS w gminach powiatu raciborskiego przystępują do sporządzania list najuboższych ze swojego terenu oraz wspólnie z organizacjami koordynującymi, czyli OSP i KGW do przygotowania potrzebnej dokumentacji i pomieszczeń magazynowych.Na listach odbiorców mogą się również znaleźć rodziny, w których dochód  na jednego członka nieznacznie przekracza urzędowe kryterium.

 

Ciągle jeszcze spotyka się rodziny które wstydzą się swojego ubóstwa i nie zgłaszają się nigdzie po jakąkolwiek pomoc, albo jej odmawiają. Wobec tego pracownicy socjalni i wolontariusze powinni w  sposób dyskretny dotrzeć również do takich rodzin.

 

W podziękowaniu dla Śląskiego Banku Żywności starosta raciborski napisał między innymi: „…jesteśmy przekonani, iż dostarczona żywność dzięki waszej, ofiarnej działalności pomogła wielu osobom i rodzinom wielodzietnym z terenu powiatu raciborskiego przetrwać trudne czasy rosnącej drożyzny artykułów spożywczych…”.

 

Aby tak było również w przyszłym roku.

 

/KN/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here