Pracowity rok Hufca Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka

0

7 grudnia minął rok od czasu, kiedy komendanturę nad hufcem objął 20-letni kuźnianin, phm. Marek Majewski. Rok ciężkiej pracy przyniósł znakomite owoce.

Hufiec ZHP Ziemi Raciborskiej obejmuje swym zasięgiem wszystkie gminy powiatu raciborskiego: Kuźnię Raciborską, Nędzę, Rudnik, Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie oraz Kornowac. Ta niezwykle prężna organizacja zrzesza 368 zuchów, harcerek, harcerzy i instruktorów (30) w 18 gromadach i drużynach, czyli podstawowych jednostkach organizacyjnych. Różnorodność tradycji, zwyczajów oraz doświadczeń, tworzy oblicze wszystkich drużyn hufca. Spójnością dla wszystkich członków jest system wychowawczy, rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, jako chęć służby Bogu, Polsce i bliźnim.

- reklama -

 

 Warsztaty "Jak nas widzą, tak nas piszą", Częstochowa 4-6 kwietnia 2008

Komendantem Hufca jest wspomniany na wstępie phm. Marek Majewski, jego zastępcą do spraw programowych – phm. Alicja Kołton, skarbnikiem natomiast hm. Krystyna Kubiczak. W skład komendy hufca wchodzą także: hm. Romana Serafin, phm. Alina Mościcka i phm. Krystyna Brakowiecka.

Hufiec tworzy 18 jednostek organizacyjnych: Gromady Zuchowe (9), Drużyny Harcerskie (3), Drużyny Staroszoharcerskie (2), Drużyny Wędrownicze (1), Drużyny Wielopoziomowe (2) oraz Harcerski Klub Krótkofalarski (1).

Organizację współtworzy 7 zespołów instruktorskich: Zespół Programowy (odpowiedzialny za przygotowanie, opracowanie i wdrażanie programu w hufcu), Zespół Kształcenia (koncentruje się na kształceniu harcerzy i instruktorów tak w hufcu, jak i poza nim), Komisja Stopni Instruktorskich (odpowiedzialna za przeprowadzanie prób na stopnie instruktorskie, jak przewodnik i podharcmistrz), Komisja Historyczna (jej zadaniem jest archiwizacja dokumentów hufca, a więc fotografii, kronik, filmów, dokumentów pisanych itp.), Zespół ds. Internetu i Promocji Hufca (odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej, dystrybucję materiałów promocyjnych, kontakt z mediami, promowanie imprez hufcowych) oraz Kapituła Stopni Wędrowniczych (jej zadaniem jest prowadzenie prób na stopnie Harcerki Orlej/Harcerza Orlego i Harcerki Rzeczypospolitej/Harcerza Rzeczypospolitej oraz zdobywanie naramienników wędrowniczych).

 

 I Zlot Hufca Ziemi Raciborskiej, Kuźnia Raciborska, 20 września 2008

Hufiec ZHP im. Alojzego Wilka w ciągu roku był uczestnikiem wielu przedsięwzięć programowych, z których najważniejsze to: Betlejemskie Światło Pokoju 2007 (52 osoby), Nieobozowa Akcja Zimowa 2008 (250 osób), Dzień Myśli Braterskiej 2008 (105), Harcerska Akcja Letnia (400), III Zlot Chorągwi Śląskiej ZHP (40), I Zlot Hufca Ziemi Raciborskiej (185), I Rajd Harcerski "1918" (60), Święto Flagi RP (30), Konkurs plastyczny "Pani Jesień" (120), Kasztanowy Rajd Zuchowy (90), Akcja Znicz 2008 (23), 12 World Scout Jamboree On The Internet (3), czy Udział w Zlocie Skautów Europy Środkowowschodniej "Silesia 2008" (1 osoba). Ponadto, hufiec był organizatorem licznych biwaków, rajdów i wycieczek, realizowanych we własnym zakresie przez drużyny i gromady.

Harcerze prowadzą również szereg imprez kształceniowych na poziomie hufca (powiatu): kurs zastępowych "Jogo 2008" (23 osoby) oraz warsztaty wędrownicze "Barwne Braterstwo" (18 osób), jak i na poziomie Chorągwi i Związku (województwa i kraju), m. in.: udział w Kursie Komendantów Hufców (1 osoba), warsztatach dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie (1 osoba), warsztatach dla Komisji Stopni Instruktorskich (2 osoby), Letniej Akcji Szkoleniowej 2008 "Wszystkie Barwy Śląska" (1 osoba), szkoleniu programowym i finansowym HAL 2008 (6 osób) oraz warsztatach z promocji i informacji pod nazwą "Jak nas widzą, tak nas piszą" (2 osoby).

Hufiec Ziemi Raciborskiej skupia: 3 harcmistrzów, 11 podharcmistrzów, 14 przewodników oraz 2 osoby bez stopnia. Otwarte zostały 3 próby uzyskania stopnia przewodnika, z czego jedna została ukończona w listopadzie 2008 r. Adekwatnie rzecz ma się do próby uzyskania stopnia podharcmistrza, z czego jedna została zamknięta w czerwcu bieżącego roku. Ponadto, otwartych zostało 7 prób uzyskania naramienników wędrowniczych (4 trwają nadal). Z trzech prób, dwie nie spełniły wymaganych kryteriów. Otwarta została także próba uzyskania stopnia HO (zakończona wynikiem pozytywnym) oraz jedna próba na stopień HR, która trwa nadal.

 

Akcja Znicz 2008 

W ciągu roku, hufiec wziął m. in. udział w rządowym programie wyrównywania szans pod nazwą "Zuchowe Inspiracje" (70 osób), a także w realizacji projektu "Braterstwo" (50 osób). Organizacja harcerska stale współpracuje z samorządem, służbami mundurowymi, bankami, placówkami oświatowymi oraz mediami.

Harcerze Ziemi Raciborskiej są także zdobywcami 6. miejsca (na 33 hufce) we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiej, a także 2. miejsca w kategorii "hufiec mały" za organizację Harcerskiej Akcji Letniej 2008.

Hufiec posiada własną stronę internetową wraz z bogatą galerią zdjęciową. Informacje na temat tej harcerskiej organizacji można znaleźć także w popularnej Wikipedii oraz na portalu społecznościowym nasza-klasa.

Dużym atutem harcerzy z powiatu raciborskiego jest także posiadanie własnej bazy obozowej w Pleśnej w woj. zachodniopomorskim. Przepustowość bazy wynosi 170 osób. Baza składa się z 26 kampingów oraz 20 namiotów typu NS. Na jej terenie znajduje się kuchnia, magazyny, prysznice, stołówka (wszystko zadaszone ocynkowaną blachą falistą) i łaźnie z 12 natryskami zaopatrzonymi w ciepłą wodę. Baza dostępna w okresie wakacyjnym.

/BaK; fot. archiwum hufca/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here