Kapelan Wspólnoty Modlitewnej przy parafii NSPJ – biskupem..

170

Ksiądz Andrzej Czaja, dekretem Ojca Świętego Benedykta, został powołany do posługi biskupiej w naszej diecezji.

Ukochani Diecezjanie, Drogie Siostry, Bracia Drodzy,

- reklama -

 

Z największą radością mogę dziś Was wszystkich poinformować, że dnia 14 sierpnia 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował mojego następcę w biskupim posługiwaniu w opolskim Kościele lokalnym.
Nowym Biskupem Opolskim będzie Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Czaja. Pochodzi z naszej Śląskiej Ziemi, z parafii Wysoka k. Olesna. Urodził się 12 grudnia 1963 r. w Oleśnie Śląskim jako syn Bernarda i Heleny. W rodzinnej wiosce Wysoka uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do liceum ogólnokształcącego w Oleśnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1988 r. w Kluczborku.

 

Po rocznej posłudze duszpasterskiej wikariusza w parafii pw. św. Józefa w Zabrzu został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej został wykładowcą w tejże uczelni. W latach 1996-1998 odbył staż naukowy w Instytucie Ekumenicznym Johanna Adama Möhlera w Paderborn. W 2003 r., po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego, został kierownikiem Katedry Pneumatologii i Eklezjologii na Wydziale Teologii KUL. Jest również wykładowcą na naszym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Ksiądz Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie w sobotę 29 sierpnia 2009 r. o godz. 10.00 w opolskiej katedrze. To wielki dzień dla naszego opolskiego Kościoła lokalnego, w którym Panu Bogu chcemy wspólnie wyśpiewać uroczyste Te Deum laudamus za nowego Biskupa Opolskiego. Chcemy go również z największą radością przyjąć i powitać. W związku z tym, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Kapłanów, Siostry zakonne i Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, na Uroczystość święceń biskupich. Proszę też usilnie o otoczenie nowego Biskupa modlitwą i życzliwością. Wszystkich kapłanów zapraszam do koncelebrowania uroczystej liturgii święceń.
W tym miejscu pozwolę sobie wyrazić szczerą wdzięczność całemu Prezbiterium i wszystkim Wiernym Kościoła opolskiego za wielowymiarowe wspieranie mnie w ciągu trzydziestu dwóch lat mojej biskupiej posługi.
Niech Dobry Bóg Wam wszystkim obficie błogosławi.

 

Wasz biskup
Abp Alfons Nossol
Opole, dnia 14 sierpnia 2009 r.

 

Ks. Andrzej CZAJA, kapłan diecezji opolskiej, dr hab. teologii dogmatycznej, profesor KUL; ur. 12 grudnia 1963 r. w Oleśnie na Śląsku Opolskim, syn Bernarda i Heleny zd. Respondek; dwadzieścia lat zaangażowany w środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w latach 1995-2000 sekretarz Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, w latach 1999-2003 kurator Koła Naukowego Teologów KUL, od 2005 kapelan Wspólnoty Modlitewnej przy parafii NSPJ w Raciborzu.

 

W rodzinnej wiosce Wysoka k. Olesna przyjął chrzest (26.12.1963), I-szą Komunię św. (28.05.1972) i sakrament bierzmowania (2.10.1973). Tu uczęszczał do szkoły podstawowej (w latach 1970-1978), a następnie do liceum ogólnokształcącego w Oleśnie (w latach 1978-1982). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1982-1988 w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. 25 października 1987 r. z rąk biskupa Gerarda Kusza przyjął w Nysie święcenia diakonatu. Święcenia prezbiteratu przyjął w Kluczborku 11 czerwca 1988 r. z rąk biskupa Jana Bagińskiego.

 

Studia seminaryjne zakończył pracą magisterską Pneumatologiczny wymiar chrystologii w polskiej literaturze teologicznej, której promotorem był abp Alfons Nossol. Po święceniach pracował przez rok jako wikary w parafii św. Józefa w Zabrzu, a następnie został wysłany na studia specjalistyczne na KUL (1989), gdzie 11 marca 1994 r. pod kierunkiem o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv obronił pracę doktorską pt. Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena. Wcześniej, 1 października 1993 r. został zatrudniony jako asystent w I Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL. Rok później rozpoczął zajęcia z teologii dogmatycznej także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (1/2 etatu). W latach 1996-1998 przebywał na stypendium w Niemczech, w Ekumenicznym Instytucie Johanna Adama Möhlera w Paderborn. Tu przygotował późniejszą rozprawę pt. Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, na podstawie której w 2003 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej.

 

Obecnie jest kierownikiem Katedry Pneumatologii i Eklezjologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL, kuratorem Katedry Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL, do niedawna także kierownikiem Katedry Zasad Ekumenizmu w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją Uniwersytetu Opolskiego, członkiem Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków, członkiem współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL i członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Opublikował kilka książek i prawie 100 artykułów naukowych. Jako kurator Koła Naukowego Teologów KUL zorganizował pięć Tygodni Eklezjologicznych. Inicjator i stały organizator dorocznych Wykładów otwartych z pneumatologii (od 2004). Współredaktor Dogmatyki wydanej przez Bibliotekę Więzi i autor zawartego w niej Traktatu o Kościele. Należy do Komitetu Redakcyjnego Roczników Teologicznych (zeszyt 2), współpracuje z Encyklopedią Katolicką KUL i z redakcjami czasopism: Teologia w Polsce, Studia Oecumenica, Więź, Pastores i Diakon (czasopismo poświęcone diakonatowi i promocji diakonatu stałego w Polsce). Promotor czterech doktoratów i ponad 60 magisteriów.

Na KUL-u znany również z zaangażowania w życie i funkcjonowanie Wydziału Teologii i Duszpasterstwo Akademickie KUL (m.in. koordynator Zjazdu Absolwentów z okazji 75-lecia KUL; sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL; współtwórca reformy studiów teologii w KUL); w diecezji ceniony jako wykładowca, rekolekcjonista i kaznodzieja odpustowy; wygłosił ponad 60 rekolekcji (w tym misje ewangelizacyjne z grupą studentów), głównie w diecezji opolskiej (nade wszystko w małych wiejskich parafiach, a także w opolskiej katedrze, w Raciborzu, Oleśnie, Głuchołazach, Zawadzkim, Krapkowicach i Otmęcie), w diecezji gliwickiej (m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu), ale także w archidiecezji lubelskiej (Lublin) i częstochowskiej (Wieluń) oraz w diecezji toruńskiej i siedleckiej. Rekolekcje głosił również w seminariach duchownych: dwukrotnie w Toruniu i raz w Gnieźnie. W czasie Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych i przy innych okazjach zaangażowany w posługę duszpasterską w rodzinnej parafii.

Główne obszary badań naukowych

 

 

1. Eklezjologia, zwłaszcza recepcja soborowej eklezjologii, interpretacja Kościoła jako komunii; 2. Pneumatologia, zwłaszcza patrystyczna i dialogów ekumenicznych, w tym szczególnie kwestia pośrednictwa i życiodajnego działania Ducha Świętego; 3. Posoborowa teologia niemiecka; 4. Teologia J. Ratzingera/Benedykta XVI; 5. Teologia słowa Bożego i kościelnego urzędu; 6. Chrześcijańska tożsamość, inicjacja i mistagogia

 

Najważniejsze książki

Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena, Opole 1997; Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, Lublin 2003; Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, współred. M. Marczewski, Lublin 2004; Traktat o Kościele (Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski), Warszawa 2006; W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL, współred. L. Górka, J. Pałucki, Lublin 2007.

 

/m/

 

 

- reklama -

Odśwież swoją przestrzeń Więcej artykułów branżowych >>

Ogłoszenia PLUSYdlaBIZNESUWięcej ogłoszeń branżowych >>

170 KOMENTARZE

 1. Trzeba piętnować tą sektę i podawać nazwiska ludzi, którzy w tym działają i z kim są powiązani! Wkrótce wybory samorządowe i nie mozna im pozwolić opanować miasta.

 2. Od 1 marca jest już trudniej demaskować członków sekty.
  W tej chwili jest dziwnie cicho. Mika zachowuje się jakby tych dyskusji wcale nie było. Oni są szczęśliwi, że na forach jakby zapomniano o działalności politycznej tych ludzi.
  Pamiętamy, pamiętamy……….
  Pamietamy, że działacie mordy kochane w powiązaniu z biznesem. Znamy wasze pralnie, tak wam obrzydłej mamony.
  Pytanie mam: KTO SOKOLIKOM UDZIELIŁ FINANSOWEGO WSPARCIA W ROZKRĘCANIU INTERESU ?
  Fama brzmi, że kredytów nie brali, no bo kto by im dał skoro nagle znaleźli się bez zabezpieczenia?
  A przecież i lokal nie jest gratis tylko płacić trzeba, a i zatowarowanie troszkę (?) kosztowało. A co do zatowarowania, to niech nikt nie robi za Andersena i bajek nie opowiada, że to komis, bo i nikt rozsądny nie zaryzykuje i nie wyposaży nowej firmy bez zabezpieczenia. Weksel tu raczej nie wystarczy.
  No i jeszcze słyszałem PLOTKĘ, że Panowie jakoś dziwnie przeprowadzili inwentaryzację zdawczo-odbiorczą u swojego poprzedniego pracodawcy. Sami czytali stany i sami odkreślali. Trochę dziwnie, ale skoro nie było kadry wymiennej, właściciel nie miał innego wyjścia. Nowi jeszcze niezbyt się orientowali. No i cóż z tego. Ano, ktoś kto teraz tam pracuje powiedział mi, że po odejściu SOKOLIKÓW zaczęły dziać się cuda. Początek dało wiertło specjalistyczne za ok. 600 zł, jeśli dobrze zapamiałem nasż rozmowę. Przyszedł klient. Wiertło na stanie było, tylko nikt nie potrafił go odnaleźć. Taka sytuacja zmobilizowała nową kadrę do ponownej inwentaryzacji i cóż. Plotka mówi, że nieciekawie.
  Ja nie wiem jak tam było naprawdę, ąle przytoczyłem zasłyszaną historyjkę. DLA MNIE TO TYLKO PLOTKA, w którą wolałbym nie wierzyć, bo co najmniej z jednym z ferajny Sokolika kiedyś się przyjaźniłem. Zresztą jego udział w tej hucpie najbardziej mnie zaskoczył.

 3. NIe dasz rady gdyż w tej największej sekcie świata jest tela nazwisk, że ich watykański GURU nie jest w stanie wyliczyć tych swoich FANATYKÓW.

 4. I cóż z tergo, że ks.bp. Czaja przyjął samorozwiązanie grupy odnowy która istniała od 2005 roku przy kościele NSPJ, ponieważ księża nie mogli dalej nad nią panować z powodu przenikania tam ludzi z sekty pana N.M.
  To kolejna porażka Kościoła w TRaciborzu. Ci z samorozwiązanej gruppy już w większej części saą w sekcie. A sekta ma wszędzie swoich ludzi i w ten sposób opanowała większość firm i instytucji w mieście. Jest to bartdzo duża grupa ludzi , również z wykształceniem wyższym. Za niedługo zagarną władzę samorządową. Żadne NaM nie ma w tej sytuacji szans..

 5. A.K.

  Może NaM też jest olpanowany przez ludzi z tej sekty? Możemy się doczekać wirtualnych władz z przypadkowym prezydentem na czele. Przypuszcza , że T.W. zawsze przed wyborami dogaduje się z guru i liderami sekty. Dzięki temu ma u nich poparcie i głosy w wyborach.A razem z rodzinami jest to grupa liczącza nawet 2,5 tyś osób.w powiecie.

 6. xxx

  Małe sprostowanie. Nikt od Miki nie przenikał do grupy przy okrąglaku, to wierni i oddani ludzie Miki plus tę grupę zawiązywali.

 7. Zaden członek NaM nie należy do wspólnoty modlitewnej N.Miki.

 8. najwieksza sekta na swiecie to watykanisci.

 9. Z powodu notorycznego naruszania zasad jesteśmy zmuszenia zakończyć dyskusję na tym forum.

 10. dlaczego jeszcze nie zamknąłeś tej stronki? Przecież DALEJ TWIERDZĘ <ŻE NAJWIĘKSZA SEKTA ŚWIATA TO KOŚCIÓŁ KATOLICKI ,ZE SWOIM GURU NA WATYKANIE. AMEN!

 11. dada

  no nie przesadzajcie ze wszedzie maja ludzi. Opanowali moze ze 2 szkoly (Gim 3 i ZSMS) i pracuja nad Szkola dla Gluchych. Firmy to maja ze 3-4 w wiekszosci male. Ktos gdzies tez napisal ze jest ich 2 tys…. tratata, im chodzi o to zeby wszyscy tak mysleli a tylu to ich nigdy nie było, w rzeczywistosci to spokojnie mozna skreslic jedno zero i zostanie ich moze nawet nie z dwiescie w tym pieknym miescie. W ostatnich latach odchodzi od nich sporo ludzi i to wlasnie w wiekszosci wyksztalconych. Zostaja tylko ci ktorzy sa uzaleznieni (powiazani praca, finansami) albo zmanipulowani i jeszcze oczu nie otwarli. Jezeli wlodarze beda czujni i przykreca zapedy Miki do rzadzenia, to sprawa umrze smiercia naturalna za kilka lat (najbardziej szkoda dzieci i mlodych).

 12. ol

  a czy ci z Odnowy kogoś zabili ze ich tak szkalujecie?

 13. ???

  a kto to jest ten obrzydliwy facet, o którym tu tyle napisano?

 14. cialis overnight pharmacy cialiscialis generic name any
  [url=http://pharmshop-online.com]generic cialis[/url] cialis 5 mg online delete all board cookies
  generic cialis – cialis st
  cialis 10mg price total topics

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here