Rozlicz się z fiskusem. Nie czekaj do ostatniej chwili

0

Gorący okres składania zeznań podatkowych raciborski urząd skarbowy ma jeszcze przed sobą. Najwięcej PIT-ów ludzie składają od 23 lutego do połowy marca. Najczęściej emeryci i renciści, ponieważ w tym czasie otrzymują informacje z ZUS i KRUS.

Co prawda obligatoryjny termin złożenia rozliczenia rocznego jest jeszcze odległy, jednak warto wcześniej rozliczyć się z fiskusem. Powodów jest kilka. Pierwszym jest uniknięcie wielogodzinnego czekania w kolejce, podczas najgorętszego w urzędzie skarbowym okresu rozliczeniowego. Drugi powód to wcześniejszy zwrot podatku. Z uwagi na to, że fiskus ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty, powinniśmy jak najszybciej złożyć właściwy formularz.

- reklama -

 

Przypominamy, że obowiązkowo zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 2009 r. i zapłaty podatku dochodowego za 2009 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2010 r.. Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub aby uniknąć kolejek wysłać je listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego).

 

W raciborskim urzędzie skarbowym sprawy dotyczące rozliczenia rocznego można załatwiać w poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Przyjmowanie zeznań (z jednoczesnym wprowadzaniem do systemu komputerowego) odbywa się w pokoju nr 9. Formularze zeznań rocznych dostępne są w siedzibie Urzędu w pokoju nr 3.

 

Informacje dotyczące zwrotu nadpłat:
Zwroty nadpłat dokonywane są na rachunek bankowy wskazany przez podatnika (zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu np. NIP-3 dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej) lub w gotówce (przekaz pocztowy lub gotówka w kasie). Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu (opłatę pocztową). W przypadku wyboru zwrotu w kasie urzędu należy liczyć się z koniecznością osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd terminie odbioru nadpłaty. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (8,80 zł) podlega zwrotowi wyłącznie w kasie urzędu, jeżeli podatnik wystąpi o jej zwrot. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 m-cy od dnia złożenia zeznania podatkowego. W przypadku zeznań wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawierających błędy i oczywiste pomyłki – 3 miesięczny termin zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia usunięcia nieprawidłowości – skorygowania zeznania podatkowego.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zeznań podatkowych można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 

– 032/415-42-11(12), 032/415-59-91(92) wew. 111, 211 i 303 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
– 032/415-42-11(12), 032/415-59-91(92) wew. 123, 124 i 303 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 

/p/

 

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here