Bezpieczny podpis elektroniczny wyrobisz w magistracie

0

W Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz można wyrobić  podpis elektroniczny – certyfikat niekwalifikowany CC SEKAP.  Bezpieczny e-podpis w komunikacji elektronicznej jest odpowiednikiem podpisu odręcznego i umożliwia załatwianie spraw on-line

Do wyrobienia podpisu elektronicznego niezbędne  są:  dowód osobisty oraz  PenDrive. Posiadanie podpisu elektronicznego warunkuje załatwiane spraw w wersji elektronicznej m.in. w urzędzie miasta. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.Nr 200, poz. 1651) w Urzędzie Miasta Racibórz uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza. Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą załatwić  sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

- reklama -

Jeżeli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego udaj się z dowodem osobistym i pendrivem do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz, gdzie możesz uzyskać certyfikat niekwalifikowany CC SEKAP. Możesz też przesłać wniosek o wydanie certyfikatu elektronicznie.

Jak to zrobić ? –

http://www.bipraciborz.pl/bip/;jsessionid=FEC5CBCA5E07FE4C080F8F5AE0CEB841

W celu złożenia dokumentu elektronicznego :

1.       załóż bezpłatne konto użytkownika na Platformie SEKAP.  

2.       aby rozpocząć załatwianie sprawy za pośrednictwem Platformy SEKAP :
a.       zaloguj się na Platformę SEKAP,
b.      wybierz Urząd i usługę,
c.       wypełnij formularz elektroniczny,
d.      uiść opłatę skarbową / opłatę administracyjną (jeżeli takowa jest wymagana dla danej usługi) – potwierdzenie wpłaty (skan lub "dowód zapłaty" zapisany na twardym dysku) dołącz do formularza elektronicznego w formie załącznika,
e.      spakuj dokumenty tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz elektroniczny wraz z załącznikami,
f.        podpisz spakowane dokumenty i wyślij do Urzędu.

Jeżeli chcesz załatwić sprawę elektronicznie, a nie została ona ujęta w katalogu usług oferowanym na Platformie SEKAP wówczas skorzystaj z ogólnej Karty Usług "Złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług". Aby mieć pewność, że Twoje podanie spełnia wszystkie wymagania dotyczące sprawy, którą chcesz załatwić zapoznaj się z interesującą Cię procedurą sprawy realizowaną przez Urząd. Wykaz wszystkich procedur spraw znajdziesz: http://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty?akcja=wyszukaj&idKategorii=39861&idZakladki=99563&numerZakladki=1&menuId=99563

 Odpowiedź na pismo elektroniczne otrzymasz w formie, którą wskazałeś na etapie wypełniania formularza elektronicznego tj. elektronicznej lub papierowej. Jeżeli okaże się, że Twoje podanie elektroniczne zawiera braki formalne – zostaniesz wezwany do ich uzupełniania. Wezwanie otrzymasz również w formie, którą wskazałeś na etapie wypełniania formularza elektronicznego. Dostępne formularze elektroniczne możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego (papierowego) sposobu załatwienia sprawy, na jeden z poniższych sposobów:

·         wypełnij formularz elektroniczny (po zalogowaniu na Platformę SEKAP), wydrukuj, własnoręcznie podpisz i dostarcz do Urzędu Miasta,

·         wydrukuj formularz elektroniczny (bez logowania na Platformę SEKAP), wypełnij odręcznie, własnoręcznie podpisz i dostarcz do Urzędu Miasta.

Dokumenty elektroniczne – opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – możesz dostarczyć także na nośnikach danych do Biura Obsługi Interesantów w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Godziny urzędowania Urzędu Miasta Racibórz:

Poniedziałek: 7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 17.30
Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek: 7.30 – 13.30

W sobotę i niedzielę Urząd jest nieczynny.

 Rodzaje nośników, na których można doręczać dokumenty elektroniczne :

– dyskietka 3,5,
– pendrive z interfejsem USB2.

 

UM

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here