Wzrost przychodów i wyniku netto RAFAKO

Wzrost przychodów i zysku netto osiągnęła w I kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa RAFAKO. Sama spółka dominująca (RAFAKO S.A.), w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowała wzrost przychodów o ponad 16 proc. i wyniku netto o ponad 75 proc.

Komentarz do wyników finansowych za I kw. 2010

- reklama -

W I kwartale 2010 roku GK RAFAKO osiągnęła przychody w wysokości 237,1 mln zł, które były wyższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 12,1 proc. To pozwoliło uzyskać GK RAFAKO wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 2,4 proc. (wzrost wyniku brutto z 13,0 do 13,3 mln zł) i 6,5 proc. (wzrost wyniku netto z 9,4 do 10,1 mln zł).

Z kolei spółka dominująca, jaką jest RAFAKO S.A., osiągnęła w I kwartale 2010 r. przychody rzędu 223,3 mln zł (o ponad 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) i uzyskała wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 54,6 proc. (wzrost wyniku brutto z 8,6 do 13,3 mln zł) i 76,7 proc. (wzrost wyniku netto z 5,7 do 10,0 mln zł).

– To kolejny kwartał pokazujący silne fundamenty firmy i jej dobrą sytuację finansową. Systematycznie rośnie efektywność Spółki i wartość portfela zleceń – mówi Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A., i jednocześnie informuje, że  obecnie wartość portfela zleceń Spółki wynosi ponad 2 mld zł.

 

 

Prezes Wiesław Różacki podkreśla, że wyniki finansowe RAFAKO po I kw. 2010 r. świadczą
o silnych fundamentach i dobrej sytuacji finansowej firmy.
 

 

 WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

RAFAKO S.A.
W I kwartale 2010 roku, Spółka osiągnęła przychody rzędu 223,3 miliona zł. Były one wyższe od przychodów za analogiczny okres roku ubiegłego o 16,2 proc. Wynik na działalności operacyjnej był o 23,2 proc. niższy niż w roku poprzednim i wyniósł  14,2 mln zł (za rok 2009 wyniósł 18,5 mln zł). Na wynik ten decydujący wpływ miał zysk ze sprzedaży (w kwocie 14,0 mln zł). Na działalności finansowej RAFAKO S.A. poniosło stratę w wysokości 0,9 mln zł (rok wcześniej strata 9,9 miliona zysku). Powyższe, pozwoliło uzyskać Spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 54,6 proc. (wzrost wyniku brutto z 8,6 do 13,3 mln zł) i 76,7 proc. (wzrost wyniku netto z 5,7 do 10,0 mln zł).
    
Grupa Kapitałowa RAFAKO
W I kwartale 2010 roku GK RAFAKO osiągnęła przychody rzędu 237,1 mln zł, które były wyższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 12,1 proc. Wynik na działalności operacyjnej był niższy od wyniku za rok ubiegły o 35,2 proc. i wyniósł 14,5 mln zł (rok wcześniej 22,4 mln zł). Na wynik ten decydujący wpływ miał zysk ze sprzedaży w kwocie 14,4 mln zł. Na działalności finansowej GK RAFAKO poniosła stratę w wysokości 1,2 mln zł (rok wcześniej 9,4 mln zł straty). Powyższe, pozwoliło uzyskać GK RAFAKO wzrost wyników brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 2,4 proc. (wzrost wyniku brutto z 13,0 do 13,3 mln zł) i 6,5 proc. (wzrost wyniku netto z 9,4 do 10,1 miliona zł).

 

AM

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here