PFRON pomoże niepełnosprawnym powodzianom

PFRON rusza ze specjalnym programem "Powódź 2010". Niepełnosprawni, którzy ucierpieli w powodzi mogą liczyć na 2 tys. zł. zapomogi. Wypłata świadczeń stanowi uzupełnienie pomocy wypłacanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Województwo śląskie jest jednym z najbardziej dotkniętych przez tegoroczną powódź. Wśród tysięcy poszkodowanych są również osoby niepełnosprawne. Jego adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również dzieci i młodzież, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem szesnastego roku życia. Wnioskodawcy powinni pamiętać o dołączeniu dokumentów potwierdzających poniesienie szkody, powstałej w wyniku zalania pomieszczeń mieszkalnych, (zamieszkiwanych przez wnioskodawcę, powstałych w wyniku powodzi).

- reklama -

Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej osoby wyniesie 2 tys. zł. Pomoc będzie udzielana w formie jednorazowego świadczenia. Na realizację programu Fundusz przeznaczył wstępnie kwotę 3,5 mln zł. Wnioski będzie można składać w oddziałach wojewódzkich PFRON od 10 czerwca do 15 listopada br. Wypłata świadczeń stanowi uzupełnienie pomocy wypłacanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w dziale Komunikaty.

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here