Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Chęć sprzedaży nieruchomości za pomocą pełnomocnika wymaga udzielenia pełnomocnictwa za pomocą aktu notarialnego.

Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli czynność prawna, co do której udzielane jest pełnomocnictwo, wymaga formy szczególnej, dlatego też pełnomocnictwo do zawarcia takiej umowy powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego. Działania zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości oraz umowa przenosząca własność nieruchomości wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Nabycie/zbycie nieruchomości jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem. Z treści pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać, że pełnomocnik został umocowany do sprzedaży/zakupu nieruchomości lub konkretnej opisanej w pełnomocnictwie nieruchomości.

- reklama -

Od pełnomocnictwa należy zapłacić opłatę skarbową. Obecnie opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Zgodnie z przepisami opłatę skarbową można wnieść wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Taką opłatę należy wnieść do właściwego według miejsca zawierania umowy w formie aktu notarialnego organu podatkowego, w tym przypadku – wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Dowód uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa należy przedłożyć u notariusza.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane i nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej (np. formy aktu notarialnego), nawet w sytuacji, gdy taka forma była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa.

 

/ps/

 

czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here