Centrum Aktywizacji Zawodowej w nowej odsłonie

W PUP w Raciborzu odbyło się otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej. CAZ realizuje zadania w zakresie świadczenia usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy dla osób aktywnie poszukujących odpowiedniego zatrudnienia i pracodawców poszukujących kandydatów do pracy.

Zadanie to realizowane jest przez PUP już od stycznia br., dziś odbyło się zaprezentowanie zmodernizowanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem. W otwarciu CAZ-u uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu, Miasta Racibórz, pracodawców, firm szkoleniowych oraz pracowników Centrum. Symboliczną wstęgę przecięli wspólnie Starosta Adam Hajduk oraz Prezydent Mirosław Lenk.

- reklama -

Przystosowanie i doposażenie części pierwszego piętra budynku przy ul. Klasztornej 6 na potrzeby CAZ-u kosztowało ponad 200 tys. złotych. Wkład Powiatu Raciborskiego przekroczył 40 tys zł.

 

ZADANIA REALIZOWANE W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: 

 

Pośrednictwo pracy

1. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskania odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
2. Pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy,
3. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.

 

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

1. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
2. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
3. Udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu,
4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – Klub Pracy

1. Organizacja szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
2. Organizacja zajęć aktywizacyjnych,
3. Umożliwienie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samo zatrudnienia.

 

Rozwój zawodowy – Szkolenia

1. Kierowanie osób uprawnionych na szkolenia grupowe lub indywidualne oraz przygotowania zawodowe dorosłych,
2. Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,
3. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 

Instrumenty Rynku Pracy

1. Organizacja staży,
2. Organizacja prac interwencyjnych,
3. Organizacja robót publicznych,
4. Organizacja prac społecznie użytecznych,
5. Udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
6. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy utworzonego przez pracodawcę,
7. Wypłata stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie.

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej funkcjonuje na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Pośrednictwo Pracy – pok. 22-23 tel. 032/415 45 50  wew. 211, 215
Poradnictwo Zawodowe – pok. 20-21 tel. 032/415 45 50 wew. 222-224
Klub Pracy – pok. 24 tel. 032/415 45 50  wew. 226
Rozwój Zawodowy – Szkolenia – pok. 17 tel. 032/415 45 50  wew. 220
Instrumenty Rynku Pracy – pok. 18-19 tel.032/415-45 50 wew. 216-219
Informacja zawodowa i sala komputerowa – pok. 25

 

sp

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here