Wrażliwość ekologiczna ludzi musi ulec zmianie

0

23 lutego w sosnowieckim Media Centrum ruszyła finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach proekologiczna kampania społeczna "Życie po śmieciach".

Celem kampanii jest wsparcie projektu nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która poprzez przyznanie samorządom tzw. władztwa nad odpadami zakłada niemal rewolucyjne zmiany w zagospodarowywaniu odpadów komunalnych na wzór większości krajów Unii Europejskiej.

- reklama -

 

Dzięki ustawie gospodarka odpadami będzie należała do zadań gmin. Samorządy wyznaczą stawkę za wywóz śmieci, która zastąpi płacone dzisiaj kwoty na rzecz firm odbierających śmieci. Pozwoli to na stworzenie nowoczesnego, spójnego systemu utylizacji odpadów i zmniejszenie dotychczasowych opłat.

 

Prace nad nowym prawem regulującym te kwestie są już na ukończeniu, dlatego zainicjowana przez Fundusz całoroczna kampania społeczna ma służyć przekazaniu mieszkańcom naszego regionu wiedzy na ten temat i wpływać na zmianę świadomości oraz wrażliwości ekologicznej ludzi, by nie godzili się na dzikie wysypiska, bezpańskie sterty śmieci w bramach, i brudne podwórka i pełne nieposegregowanych śmieci wysypiska.

 

W inauguracji akcji  "Życie po śmieciach” uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, urzędnicy, socjologowie, dziennikarze, działacze społeczni. Kampania, którą przez cały rok poprowadzi Fundacja „Edukacja Bez Granic” wspólnie z Telewizją TVS i Dziennikiem Zachodnim, przewiduje organizację wielu wydarzeń, happeningów, akcji i konkursów społecznych popularyzujących tę tematykę oraz publikacje na ten temat w mediach regionalnych oraz w Internecie. Zaplanowano reportaże prezentujące przykłady innych krajów europejskich i ich sposoby poradzenia sobie ze śmieciami. Już uruchomiono  Internecie specjalną interaktywną mapę dzikich wysypisk tworzoną przez mieszkańców województwa. Działają specjalne portale zajmujące się dokumentacja zdarzeń dziejących się w ramach kampanii oraz wymianą i prezentacją opinii i poglądów mieszkańców regionu na ten temat.

 

Spotkanie w Sosnowcu zgromadziło ponad 150 osób i zamieniło się w pierwsza w kraju tak dużą społeczną konsultację przygotowywanej ustawy. Na sali usiedli wspólnie zarówno twórcy nowego prawa jak i osoby, które w przyszłości realizować będą jego zapisy w gminach.

 

Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW w Katowicach rozpoczynając te kampanię powiedziała, – żadne, nawet najlepsze uregulowania prawne nie będą skuteczne, jeśli my nie będziemy współdziałać, a będziemy współdziałać, gdy zobaczymy w tym sens. Dlatego Fundusz jako instytucja finansująca działania ekologiczne inwestuje również w społeczną edukację i kształtowanie proekologicznej świadomości. Realizacja ustawy dla samorządów nie jest szczególnie trudnym przedsięwzięciem, gminy realizują poważniejsze i trudniejsze inwestycje – stwierdziła G. Lenartowiczw wywiadzie udzielonym Portalowi Samorządowemu – wywiązanie się przez samorządy z zapisów ustawy na pewno będzie wymagało pewnych inwestycji, dlatego najważniejsze będą teraz uregulowania prawne, które te inwestycje uczynią zasadne.

 

O determinacji i zdecydowaniu na zmiany w naszej gospodarce odpadami przekonywali parlamentarzyści – senator Andrzej Misiołek i posłanka Danuta Pietraszewska pracująca w sejmowej podkomisji powołanej do przygotowania nowej ustawy. Podczas dyskusji plenarnej mówiła, że w sytuacji, gdy grożą nam poważne kary unijne, które przełożą się na każdego mieszkańca, mamy nóż na gardle i nie mamy odwrotu. Musimy stworzyć spójny system gospodarki odpadami również dlatego, żeby któregoś dnia nie utonąć w śmieciach.

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here