Firma budowlana nielegalnie zatrudniała Ukraińców

0

Działania Straży Granicznej doprowadziły do przerwania procederu nielegalnego zatrudniania ob. Ukrainy przez firmę budowlaną, zajmującą się budową dróg w powiatach: raciborskim, wodzisławskim i rybnickim.

Prowadzone przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki SG w Raciborzu działania będące wynikiem zakończonej kontroli legalności zatrudnienia w firmie specjalizującej się głównie w budowie dróg, doprowadziły do ujawnieniu szeregu nieprawidłowości dot. zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców, a w ich skutku do zatrzymania 15 ob. Ukrainy i 1 ob. Rosji. Powodem wszczęcia kontroli były niepokojące sygnały docierające do Straży Granicznej odnośnie możliwości wykorzystywania cudzoziemców przez nieuczciwego polskiego pracodawcę, jednak czynności prowadzone w dniu zatrzymania wskazały na świadomy udział ob. Ukrainy i Rosji w nielegalnym procederze. O możliwości występowania przypadków naruszaniu prawa pracy w tej firmie informowali również pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, którzy uczestniczyli w działaniach kontrolnych.

- reklama -

 

Mężczyźni w wieku od 23 do 45 lat zostali zatrzymani w miejscu ich zamieszkiwania w trakcie przygotowywania się do wyjazdu do pracy i bezpośrednio na placu budowy. Powodem zatrzymania było naruszenie przepisów ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy co skutkowało zarazem wypełnieniem przesłanek obligujących Straż Graniczną do wszczęcia procedury administracyjnej związanej z ich wydaleniem.

 

W prowadzonych czynnościach administracyjnych do każdego przypadku podchodzono indywidualnie, szczegółowo badając element nieświadomego wykorzystywania cudzoziemców przez nieuczciwego pracodawcę. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji przewidywano odrębne traktowanie i niewszczynanie procedury wydaleniowej.

 

Proceder polegał na zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych, w których określano miesięczne wynagrodzenie w wysokości 400 zł (na te kwoty wystawiane były też stosowne rachunki), co było niezgodne z warunkami określonymi w zezwoleniach. W rzeczywistości zarabiali około 1500 zł miesięcznie ale należność pobierali świadomie w sposób nieformalny, na czym najwięcej zarabiał pracodawca odprowadzając zobowiązania wobec Skarbu Państwa od zaniżonej kwoty.

 

Za naruszenia przez zatrzymanych przepisów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ograniczono się do zastosowania środka o charakterze wychowawczym i poprzestano na pouczeniu. Nielegalna praca skutkowała zarazem zobowiązaniem ich do dobrowolnego opuszczenia terytorium Polski. Wobec nieuczciwego pracodawcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do właściwego sądu rejonowego.

 

Informacja o stwierdzonych naruszeniach została przekazana również innym właściwym organom ( odpowiednie Urzędy Skarbowe i Zakłady Ubezpieczeń Społecznych).

 

SG

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here