Poszukiwany Libańczyk nielegalnie w Polsce. Dostał mandat

1

Racibórz, Mysłowice, Cieszyn . Ujawniony nielegalny wjazd i pobyt obywateli Ukrainy i poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania obywatela Libanu.

Do ujawnienia naruszenia przepisów pobytowych przez Libańczyka doszło w dniu 4 lipca 2011r. w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w miejscowości Racibórz przez funkcjonariuszy komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Osoba nie posiadała ważnej wizy ani innego ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, lecz ze względu na zawarte przez cudzoziemca małżeństwo z obywatelką Polski i toczące się wobec niego postępowanie karne nie wszczęto wobec niego procedury wydaleniowej. Osoba dodatkowo za popełnione przestępstwa na terytorium Niemiec jest poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania, ale trwająca na terenie naszego kraju procedura karna wyklucza przekazanie cudzoziemca do czasu jej zakończenia. Za popełnione naruszenie zasad pobytu na terytorium Polski został ukarany mandatem karnym.

- reklama -

 

Realizując zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnej migracji na drogowych ciągach komunikacyjnych, funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Cieszynie ujawnili w miejscowości Cieszyn naruszenie zasad wjazdu i pobytu przez 43-letniego obywatela Ukrainy. Osoba wjechała do Polski będąc kierowcą samochodu ciężarowego zarejestrowanego na terytorium Hiszpanii i przebywała na terenie naszego kraju bezprawnie, nie posiadając wymaganych prawnie dokumentów. Dodatkowo cudzoziemiec naruszył przepisy obowiązujące w transporcie drogowym za co został ukarany w drodze decyzji administracyjnej.

 

Nielegalny wjazd i pobyt kolejnego obywatela Ukrainy został ujawniony podczas kontroli prowadzonej w miejscowości Większyce przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Raciborzu. Mężczyzna był kierowcą samochodu osobowego na czeskich numerach rejestracyjnych. Osoba nie posiadała dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium naszego kraju.

 

Obydwaj obywatele Ukrainy zostali zobowiązani w drodze decyzji administracyjnych do dobrowolnego opuszczenia terytorium Polski.

 

W dniu 04.07.2011r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali 37 letniego obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec, który znacznie przeterminował pobyt na terytorium Polski był pasażerem samochodu na ukraińskich numerach rejestracyjnych kontrowanego na autostradzie A4. W trakcie czynności służbowych w bagażu ob. Ukrainy ujawniono przerobiony rumuński dowód osobisty. Aktualnie osoba jest zatrzymana do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy prowadzą czynności procesowe i administracyjne.

 

SG

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here