WFOŚiGW pomógł ratować życie w lesie

0

Katowicki Fundusz w ramach specjalnych zasad dofinansowania zadań związanych z usuwaniem w środowisku skutków klęsk żywiołowych udzielił wsparcia kołom łowieckim w wysokości ponad 300 tys. zł .

Podczas spotkania członków Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach, Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymała odznakę za zasługi dla łowiectwa.

- reklama -

 

To najwyższe wyróżnienie nadawane od 1966 roku osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia, wręczył prezes katowickiej Okręgowej Rady Łowieckiej Jan Suchorończak podkreślając, że to wyraz uznania i doceniania za wsparcie działań kół łowieckich starających się o reintrodukcję* gatunków zwierząt, których siedliska i gniazda zostały zatopione podczas powodzi w 2010 roku. Wtedy to, zwłaszcza w okolicach Pszczyny, Miedźnej, Bierunia, Goczałkowic, a także w pobliżu Raciborza, pod wodą znalazło się od 15 do 50 procent obszarów leśnych. Zginęły przede wszystkim pisklęta, nierozwinięte jaja w ptasich gniazdach oraz młode osobniki bażantów, kuropatw, saren, łosi i zajęcy. Tylko w rejonie Katowic straty z tego powodu oszacowano na około 100 tys. zł.

 

Katowicki Fundusz w ramach specjalnych zasad dofinansowania zadań związanych z usuwaniem w środowisku skutków klęsk żywiołowych udzielił wsparcia kołom łowieckim w wysokości ponad 300 tys. zł na działania związane z odtworzeniem st anu zwierzyny drobnej oraz naprawianiem środowiska przyrodniczego. – Odbieram to odznaczenie w imieniu pracowników Funduszu, dla których reintrodukcja gatunków zwierząt żyjących w lasach naszego regionu, zwłaszcza tych, którym nie udało się przeżyć powodzi, to ratowanie życia w lesie – mówiła Gabriela Lenartowicz. Udało się tego dokonać m.in. dzięki środkom katowickiego Funduszu.

 

*reintrodukcja – ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania, rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Jest środkiem do odbudowania populacji gatunku. Jednym z jej przykładów może być reintrodukcja żubra, który do roku 1925 został niemal wytępiony (w Polsce ostatni żyjący na wolności żubr padł w roku 1919). Gatunek odratowano dzięki osobnikom zachowanym w ogrodach zoologicznych.

 

/s/

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here