Raciborzanin wyróżniony w konkursie „Debiut naukowy 2011”

0

Konkurs na innowacyjny projekt, artykuł, esej – "Debiut naukowy 2011" został rozstrzygnięty. Wśród laureatów znalazł się absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Adam Ploszka.Przedsięwzięcie już drugi rok z rzędu zorganizowało Biuro Parlamentarne prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka w Raciborzu, we współpracy z PWSZ w Raciborzu, a ponadto w tej edycji do organizacji zaproszono Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Narodową Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Na tegoroczny konkurs nadesłano około 300 artykułów z wielu dziedzin nauki, takich jak: ekologia, psychologia, socjologia, filozofia, informatyka, europeistyka, edukacja, fizyka, co świadczy o szerokiej i interdyscyplinarnej możliwości pojmowania pojęcia, jakim jest „zrównoważony rozwój”. Tak szerokie spektrum tematów pojawiło się dzięki zainteresowaniu, jakie wzbudził konkurs wśród młodych naukowców, studiujących na kilkudziesięciu najważniejszych uczelniach wyższych w Polsce.

Ponadto nadesłano artykuły z kilku uczelni wyższych z Ukrainy, głownie z Kijowa, Żytomierza i Czerkas. Ku wielkiemu zaskoczeniu organizatorów dużo większe zainteresowanie konkursem wykazali studenci ukraińscy, niż polscy, którzy nadesłali niespełna 40 artykułów. W zaproszeniu wystosowanym do uczelni, studentów i  mediów określono jak należy rozumieć „zrównoważony rozwój”.  Rada Naukowa, która oceniała prace, pracowała w składzie: przewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, wiceprzewodniczący dr Teresa Jemczura, Prorektor PWSZ w Raciborzu, dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS w Warszawie, prof. dr Nella G. Nyczkało z NAPN Ukrainy oraz członkowie: dr Anatol Bodanko i mgr Henryk Kretek (sekretarz). Natomiast po stronie ukraińskiej pracowali prof. dr Anatołij Iwanowicz Kuźminskij, prof. dr Olena Anatołiwna Bida, prof. dr Oleksandra Antoniwna Dubasjeniuk oraz prof. Oleksij Wasilowicz Marczenko.

- reklama -

W kategorii artykułów nadesłanych przez magistrantów laureatem został student Uniwersytetu Warszawskiego – Adam Ploszka, który studiuje prawo na IV roku na Wydziale Prawa i Administracji oraz jest słuchaczem III roku stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (dodajmy z satysfakcją, że Pan Adam jest raciborzaninem, absolwentem I LO im. Jana Kasprowicza – red. „Eunomii”). W kategorii doktorantów nagrodzony zostanie mgr Maciej Jarzębski, słuchacz Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, II rok studiów doktoranckich, kierunek fizyka. Wśród studentów z Ukrainy laureatem został Igor Olegowicz Stratijczuk – student piątego kursu na specjalności cybernetyka ekonomiczna w Naczelnym Naukowym Instytucie Ekonomiki i Prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Bogdana Chmielnickiego w Czerkasach.

Rada Naukowa doceniła jeszcze trzy artykuły, przyznając trzy wyróżnienia: Danielowi Kontowskiemu (UW i UJ), Piotrowi Majdakowi (AWFWarszawa) i  Dariuszowi Tanajewskiemu (UW-M z Olsztyna). Natomiast autorów dziesięciu najlepszych artykułów z Ukrainy wyróżniono zaproszeniem do udziału w konferencji podsumowującej edycję „Debiutunaukowego – 2011”.

Konkurs zakończy międzynarodowa konferencja naukowa, która jest zaplanowana na dzień 2 kwietnia 2012 roku. Odbędzie się ona w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z udziałem znakomitych gości i naukowców z Przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr. hab. inż. Jerzym Buzkiem. Około pięćdziesięciu artykułów zostanie umieszczonych w wydanej z tej okazji okolicznościowej publikacji, tj. w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. Natomiast autorzy prac zakwalifikowanych do publikacji przedstawią swoje poglądy podczas wystąpień w sesjach panelowych. Organizatorzy i Rada Naukowa dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie, zapraszając jednocześnie do następnej edycji „Debiutu naukowego” w 2012 roku.

mgr Henryk Kretek – sekretarz Rady Naukowej
artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 1 (50) / styczeń 2012

 

 

    Czytaj również:

     -inne artykuły zaczerpnięte z Eunomii

     -inne artykuły związane z PWSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Czytaj pełne wydanie

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here