Rafako: Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 31,4 mln zł

5

Rafako wypracowało w I połowie br. 31,4 mln zł zysku netto. Ujemne przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w I półroczu 269 mln zł, podczas gdy przed rokiem grupa miała 98,9 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych.

Zysk z działalności operacyjnej grupy Rafako w pierwszym półroczu 2012 r. spadł do 25,7 mln zl z 31,4 mln zł. Przychody w tym czasie wzrosły do 747,2 mln zł z 468,2 mln zł.

- reklama -

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły w pierwszym półroczu -64,9 mln zł w porównaniu do 108,5 mln zł przed rokiem, a przepływy pieniężne z działalności finansowej były na poziomie 254,1 mln zł, wobec 2,4 mln zł.

Łączne przepływy pieniężne netto w pierwszym półroczu wyniosły -80 mln zł.

Strata PBG w II kwartale wyniosła ponad 1,6 mld zł

 

źrodło: gpw.infostrefa

 

/ps/

- reklama -

5 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here