Powiat Raciborski: radni przyjrzą się wydatkom na oświatę

0

Uczniów ubywa, a wydatki na oświatę rosną. Co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Odpowiedzi na to pytanie szukają radni z Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Raciborskiego.

Pierwszym punktem poniedziałkowego – 29.10.2012 – posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Raciborskiego była analiza dochodów i wydatków w placówkach oświatowych podległych powiatowi raciborskiemu w latach 2009 – 2012. Temat referowała Skarbnik Powiatu Raciborskiego Ewa Tapper.
Wydatki placówek oświatowych konsekwentnie rosną. W roku 2011 wyniosły 30 mln zł, a plan na 2012 rok przewiduje ich wzrost do 33 mln zł. Ta tendencja zainteresowała radnego Jerzego Staronia, który dopytywał o jej źródło, a także o stosunek tych wydatków do całości budżetu powiatu.

Problem wydatków w oświacie zdominował posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Raciborskiego. Zobacz zdjęcia>>>

- reklama -
– Wzrost jest spowodowany podwyżkami dla nauczycieli, a także ich awansami, które również wiążą się ze wzrostem wynagrodzeń. Wydatki placówek oświatowych wynoszą ok. 1/4 – 1/5 budżetu powiatu – odpowiedzieli skarbnik i starosta Adam Hajduk.
Radny Adrian Plura, który przewodził obradom do czasu przybycia na posiedzenie przewodniczącego komisji Marka Kurpisa zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. – Wzrost jest jeszcze większy, jeśli wziąć pod uwagę zmniejszenie liczby uczniów i oddziałów. Musimy się temu przyglądać – mówił radny. Jerzy Staroń zauważył, że być może wzrost wynika z błędów strukturalnych, niezależnych w sposób bezpośredni od działań rządzących  powiatem raciborskim, co potwierdził Adam Hajduk. – Stała tendencja wzrostowa jest spowodowana corocznym wzrostem płac – powiedział starosta.

Ciekawą uwagę poczynił Radny Norbert Mika zauważając, że szkoły średni tak naprawdę jeszcze nie doświadczają prawdziwego problemu niżu demograficznego. Zobacz zdjęcia>>>

Radny Plura odniósł się również do dyskusji na temat przywilejów, które nauczycielom zapewnia Karta Nauczyciela, wskazując, że w podległych powiatowi placówkach ponadgimnazjalnych nie dochodzi do przypadków nagminnego korzystania przez nauczycieli z tych przywilejów. – Nasi nauczyciele nie korzystają np. z urlopów zdrowotnych, więc nie ma co karcie nauczyciela się przyglądać. Musimy patrzeć na sieć szkół. Musimy patrzeć na wydatki – tym bardziej, że liczba uczniów spada. Powinniśmy się przyglądać wykorzystaniu subwencji oświatowej z budżetu państwa, tak aby nie dysponować nią w sposób niegospodarny – mówił Adrian Plura.
Radny Norbert Mika zapytał, czy istnieje wykaz, który obrazowałby działanie subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, tego jak szkoły się w niej mieszczą. Starosta Powiatu Raciborskiego Adam Hajduk poinformował radnego Mikę, że Zarząd Powiatu Raciborskiego dysponuje takim zestawieniem i zostanie ono przedstawione komisji.

Sprawa wydatków w placówkach oświatowych, liczby oddziałów szkolnych, atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych powiatu dla uczniów z sąsiednich regionów z pewnością powróci na kolejnych posiedzeniach komisji powiatowych i sesjach rady powiatu. Tymczasem komisja budżetowa skupi się na zbilansowaniu przyszłorocznego budżetu,który powinien zostać uchwalony do końca roku.

/żet/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here