Katowicki Fundusz przyjacielem harcerstwa

0

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica przyznała Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Złotą Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Wyróżnienie to na ręce Gabrieli Lenartowicz – prezes Funduszu oraz Rafała Milanda – przewodniczącego Rady Nadzorczej wręczył hm. Andrzej Lichota – komendant Śląskiej Chorągwi ZHP, podczas uroczystej gali z okazji przyznania nagród Zielonych Czeków. To wyraz podziękowania za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej – powiedział komendant Lichota.

Ruch Przyjaciół Harcerstwa jest samodzielnym ruchem społecznym działającym przy jednostkach organizacyjnych ZHP. Zrzesza osoby, które chcą nieść pomoc harcerstwu. Głównym celem Ruchu jest są propagowanie idei harcerskiej w środowisku działania, tworzenie w społeczeństwie przychylnego klimatu dla działalności harcerstwa, pomoc i poparcie dla działań podejmowanych przez jednostki harcerskie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.

- reklama -

WFOŚiGW w Katowicach od lat współpracuje z ZHP wspierając liczne proekologiczne inicjatywy podejmowane przez instruktorów i harcerzy Śląskiej Chorągwi ZHP. Dzięki tej współpracy np. od kilku lat działa w woj. śląskim unikatowe w skali kraju Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej, prowadzące ekologiczne warsztaty oraz akcje promujące wśród młodzieży przyjazne środowisku codzienne zachowania. Fundusz wsparł także ekologiczne programy realizowane od kilku lat na harcerskich obozach m.in. w ośrodkach ZHP w Pająku k/Częstochowy, Poraju, czy w Wapiennicy oraz harcerskie wyjazdy z gmin o przekroczonych normach jakości powietrza do czystych ekologicznie miejscowości w kraju.

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here