Uroczystość św. Piotra i Pawła – męczenników za wiarę

Święci Piotr i Paweł  byli Apostołami Chrystusa i współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Tam  w tym samym czasie zginęli za wiarę. W dzień ich męczeńskiej śmierci Kościół obchodzi święto obu apostołów.

Już od 258 roku zarówno na zachodzie jak i na wschodzie Kościół obchodzi święto apostołów Piotra i Pawła właśnie  29 czerwca, w dzień ich męczeńskiej śmierci.

Właściwe imię Piotra brzmi Symeon /Szymon/. Jednak Pan Jezus jeszcze przy pierwszym spotkaniu z nim, nadał mu imię Piotr co miało już wówczas symbolizować jego przyszłe powołanie na następcę Chrystusa na Ziemi. Piotr pochodził z Betsaidy położonej nad jeziorem Genezaret. Ojcem Piotra był galilejski rybak Jona czyli Jan. Bratem był św. Andrzej – Apostoł.

To on przyprowadził Piotra do Chrystusa tuż po chrzcie w rzece Jordan.  Piotr po przystąpieniu do grona Apostołów Chrystusa nadal zajmował się tak jak jego ojciec  rybołówstwem. Wtedy był już żonaty. Mieszkał u swojej teściowej w Kafarnau. Przypuszcza się na podstawie tradycji chrześcijańskiej, że miał też dzieci a córką była św. Petronela. Jezus zawsze wyróżniał Piotra wśród Apostołów. Kiedy Chrystus zapytał ich: „ A wy za kogo mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego”. Wtedy otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad Kościołem Chrystusa w słowach: „ Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr / czyli skała/, i na tej Skale zbuduję Kościół mój , a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego ; cokolwiek zwiążesz na ziemi , będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie”( Mt 16,18-19).

Wizerunek św. Piotra autorstwa Piotr Pawła Rubensa.
Można jeszcze wymienić inne zdarzenia związane z Piotrem jak np.  Piotr tonął w Jeziorze Galilejskim – Jezus Go uratował a podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus mycie nóg Apostołom rozpoczął od Piotra. Pan Jezus przed  odejściem do  nieba powierzył Piotrowi najwyższą władzę pasterzowania nad  swoimi wyznawcami oraz Apostołami. Po śmierci Jezusa Piotr nawrócił z pogaństwa wiele tysięcy ludzi i założył pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie. Z czasem został znienawidzony i prześladowany, jednak nadal szerzył naukę Chrystusa. Przebywał w Antiochii a następnie udał się do Małej Azji i ostatecznie osiadł na stałe w Rzymie. Tam za panowania cesarza Nerona zginął śmiercią męczeńską przez ukrzyżowanie na wzgórzu watykańskim głową w dół, odwrotnie niż Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił nad Jego grobem bazylikę. Obecna Bazylika Piotrowa w Rzymie pochodzi z wieku XVI – XVII. Budowana była w latach 1506 – 1629. Jest  symbolem całego Kościoła Chrystusa. Św. Piotr jest patronem: blacharzy , budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów a jako orędownik jest wzywany podczas febry, gorączki, epilepsji i ukąszenia przez węże.

- reklama -

Szaweł czyli Paweł przyszedł na świat  ok. ósmego roku po narodzeniu Chrystusa w Tarsie na terenie Cylicji – Azja Mniejsza. Trzeba podkreślić, że jego rodzina należała do faryzeuszów – najgorliwszych patriotów i wykonawców prawa  mojżeszowego. Chodził do szkół  a także uczył się tkactwa płótna namiotowego. Jezusa nie znał ale wiedział wiele o chrześcijanach i bardzo ich nienawidził. Gdy uzyskał pełnoletność udał się do Damaszku , ponieważ uciekło tam wielu chrześcijan przed prześladowaniem w Jerozolimie. Jednak  przed murami miasta ukazał mu  się Chrystus który  uświadomił mu, że myśli błędnie bo nauka którą zwalcza jest prawdziwą a Chrystus oczekiwanym Mesjaszem..Paweł przeszedł głęboką przemianę. Nawrócił się i gorliwie głosił Jezusa Chrystusa. Wówczas Żydzi  postanowili go zgładzić.

Jednak udało mu się uciec na pustkowie. Tam przebywał ok. trzech lat. Wrócił do Jerozolimy aby nawiązać kontakt z Apostołami. Oni odnieśli się do niego z dużą rezerwą. Barnaba pomógł zjednać ich i przychylnie nastawić do Pawła. W Jerozolimie przygotowywano na niego zasadzki. Uratował się ucieczką do rodzinnego Tarsu, skąd udał się razem z Barnabą do Antiochii. Tam doprowadzili do rozwoju istniejącego już chrześcijaństwa.


Ikona św. ap. Pawła z monasteru Stavronikita (święta Góra Athos) autorstwa Teofana Kreteńczyka (1546).
Stąd Paweł, mimo prześladowań odbył wielkie podróże do Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii i prawdopodobnie Hiszpanii pokonując  łącznie ok. 10 tys. km. Zakładał tam gminy chrześcijańskie i wyznaczał swoich zastępców. Aresztowany w Jerozolimie w 60 roku a potem w Rzymie. Z więzienia  wysłał do gmin i osób 13 listów z nauczaniem według zasad wiary głoszonej przez Chrystusa, włączonych do Nowego Testamentu.Wypuszczony na wolność udał się do Hiszpanii a potem powrócił do Achai. Nadal był pilnie poszukiwany. Około 67 roku poniósł śmierć męczeńską od miecza.

Po edykcie Cesarza Konstantyna Wielkiego ok. 313 roku ciało św. Piotra zostało przeniesione do Watykanu a św. Pawła na miejsce męczeństwa. Cesarz wystawił tam bazylikę ku czci św. Pawła. Jest patronem licznych zakonów oraz  Avinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy  a także marynarzy, powroźników , tkaczy.

Uroczystość św. Piotra i Pawła jest wielkim świętem w Kościele Katolickim. Wierni tradycyjnie uczestniczą we Mszy św.

/opr. K.N./

Polecamy również:

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 19 sierpnia

Od 18 do 24 sierpnia potrwa XXXVII Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.  Raciborska grupa rusza w poniedziałek 19 sierpnia. Zobacz trasę i harmonogram raciborskiego strumienia tegorocznej pielgrzymki.

Zmiany księży w parafiach Raciborszczyzny

Ks. Henryk Jaroń obejmie stanowisko proboszcza w raciborskiej parafii Matki Bożej po ś.p. Eugeniuszu Dębickim. Zobacz jakie jeszcze zmiany zajdą latem w parafiach ziemi raciborskiej należących do diecezji opolskiej.

Kiedy bł. Jan Paweł II zostanie świętym?

W wielu mediach redaktorzy snują przypuszczenia i spekulacje na temat terminu zakończenia procesu kanonizacji i ogłoszenia świętym bł. Jana Pawła II.

——————————————————————————————————————– 

Podziel się informacją lub napisz własny  artykuł na forum.
Dodaj Temat na:   
forum.raciborz.com.pl

Dodaj!

——————————————————————————————————————-

- reklama -

6 KOMENTARZE

 1. Mam Wrażenie, że w dniach bogatego programu różnorodnych imprez
  w Raciborzu, zainteresowanie świętem Apostołow Piotra i Pawlą jakby schodzi w naszej świadomości na dalszy plan.
  A przecież obchodzimy Rok Wiary. Tym bardziej powinniśmy poznać bliżej patronów dzisiejszego święta, którzy tworzyli podwawliny pod Kościół Chrystusowy.Brak czasu, lekceważenie czy też ignorancja? A może zwykłe lenistwo intelektualne?

 2. Wiara upada, chociaż ludzie chodzą jeszcze do kościoła. Potrzeba nam pogłębiania tej wiary i Nauki Społecznej Kościoła. Widzę, że mało kto kupuje w kościele dostępnego Gościa Niedzielnego czy inne czasopisma katolickie, nie mówiąc już o lekturze książek.Zastanówmy się nad tym.
  Jaki dajemy przykład młodemu pokoleniu taka będzie przyszłość Kościoła
  w Polsce i w Raciborzu.

 3. Rząd powinien kategorycznie skończyć z wprowadzaniem przez samorządy pod
  naciskiem działaczy DFK tych niemieckich nazw. Zaczęło się w Łubowicach a teraz kolejno w całym powiecie. To skandal. Komu to jest potrzebne
  78 lat po wojnie ?

 4. Kiedyś, szczególnie na wsi bardzo uroczyście obchodzono to święto.
  Rolnicy wstrzymywali się od pracy. Było więcej Mszy św.
  Dzisiaj badylarze pracują i w niedziele. Ciągla im za mało.
  A teraz taka niekorzystna dla nich pogoda. Na kolanach powinni prosić
  o pogodę.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here