Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Mieszków

1

Do 27 grudnia można zgłaszać kandydatury do Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2013" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach.

Nagroda przyznawana jest corocznie osobom fizycznym na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla Powiatu Raciborskiego.

- reklama -

Nagroda może być przyznawana w następujących kategoriach:
1) twórczość literacka,
2) animacja kulturalna,
3) twórczość plastyczna,
4) twórczość estradowa – taniec,
5) twórczość estradowa – muzyka,
6) szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury w minionym roku.

Starosta, poza w/w kategoriami, może przyznać Honorową Nagrodę za całokształt dorobku kulturalnego.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:
1) instytucje działające w sferze kultury,
2) stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,
3) organizacje pozarządowe,
4) wójtowie, burmistrzowie gmin powiatu raciborskiego i prezydent miasta Racibórz,
5) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 30,
6) Kapituła Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD …" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, na swoim posiedzeniu.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien w szczególności zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata i jego adres,
3) informacje o osiągnięciu bądź osiągnięciach, za które Nagroda ma być przyznana wraz z udokumentowaniem (opinie, dyplomy, wycinki prasowe, zdjęcia, katalogi, wydawnictwa),
4) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie ponadlokalnego charakteru osiągnięcia bądź osiągnięć,
5) wyrażenie woli kandydata:
   a) zgoda na kandydowanie do Nagrody,
   b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski rozpatruje Kapituła Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD …" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wnioski są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Edukacja.html

 

/ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. No tak, na drogi, szpital i oświatę kasy nie ma w powiecie, ale na wymuszone nagrody dla pożalsięboże działaczy to zawsze się jakaś kasa znajdzie.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here