Ul. Zamkowa ma być przebudowana do końca czerwca 2014 roku

Do 8 stycznia 2014 roku mogą zgłaszać się firmy zainteresowane przebudową ul. Zamkowej w Raciborzu. Magistrat chce, by roboty zakończyły się do 30 czerwca, a więc niedługo po oddaniu do użytku aquaparku.

 

- reklama -

Przypomnijmy, wg ostatnich koncepcji, aby ułatwić dojazd do pływalni, zmieniona ma być organizacja ruchu po ulicy wzdłuż "mechanika" i browaru. Od skrzyżowania z Bosacką i Armii Krajowej aż do wjazdu na teren OSiR ruch ma się odbywać w obydwu kierunkach.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Racibórz, Referat Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, pok. 310.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Wadium wynosi 30 tys. zł

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w następującym zakresie:

    1). Rozbiórka mechaniczna  nawierzchni bitumicznej –  2 073,1 m2,
    2). rozbiórki różnych nawierzchni chodników i wjazdów – 4 110,44 m2,
    3). rozbiórka krawężników betonowych i obrzeży  – 893,55 mb,
    4). rozbiórka nawierzchni wjazdów i chodników – 546 m2,
    5). roboty  ziemne – 2 653.91 m3,
    6). nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 16/20 z podbudową – 1 096,90 m2
    7). nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa z podbudową tłuczniową – 1498,85 m2,
    8). nawierzchnia chodników, zjazdów z kostki betonowej  – 1 625,20 m2,
    9). nawierzchnia chodników z płyt granitowych i kostki granitowej  – 130,60 m2,
   10). nawierzchnia z kostki granitowej 16/20 czerwonej i szarej wyniesionego przejścia dla pieszych – 83,27 m2,
   11). kanalizacja deszczowa średnicy 250mm,200mm, 160 mm – 398,44 m,
   12). studnie rewizyjne nowe   –  8 szt,
   13). regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej   –   18 szt,                     
   14). regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego   –   8 szt,                          
   15). organizacja ruchu: oznakowanie pionowe szt.25, poziome –  99,45 m2,
   16). przebudowa  oświetlenia ulicznego 5 szt. lamp i  2 słupów.

 

/ps/

 

 ———————————————-

 

zobacz także:

 

Znane jest już rozstrzygnięcie przetargu na utrzymanie porządku i czystości w Raciborzu. Zadania te otrzyma należące do miasta PK, choć jego oferta była o ponad 2 mln zł droższa od konsorcjum krakowsko – hiszpańskiego.

 

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here