Rewolucja śmieciowa: na co możemy sobie pozwolić?Poseł radzi

0

Mieszkańcy Raciborza na poważnie wzięli się za segregację śmieci. Do tego stopnia, że firma odpowiedzialna za wywóz odpadów ma problemy (czasami) z opróżnianiem pojemników z segregowanymi odpadami.

Poseł Marek Krząkała (PO) z Rybnika został zasypany pytaniami związanymi ze skutkami rewolucji śmieciowej, na które postanowił odpowiedzieć. Jego rady dla mieszkańców Rybnika mogą zainteresować również raciborzan, którym rewolucja śmieciowa niejednokrotnie dała się już we znaki. Z jakich uprawnień może skorzystać mieszkaniec, gminy, wobec którego nie spełniono obowiązku wywozu odpadów komunalnych w danym okresie?

- reklama -

W świetle przepisów ustawy (a szczególności art. 6c) gmina nie jest odpowiedzialna jedynie za przeprowadzenie przetargu i wybór firmy, ale również za faktyczne odebranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu gminy. Jeśli zatem wyłoniona w przetargu firma nie realizuje ustaleń, jakie powzięła gmina w przedmiocie terminów odbioru odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości ma możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi innej firmy (wpisanej do rejestru działalności regulowanej) – odbierze ona odpady i obciąży kosztami wynikającymi z zrealizowania takiego świadczenia gminę (art. 6s), gdyż to firma działająca w jej imieniu nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy.

Mieszkańcy Raciborza na poważnie wzięli się za segregację śmieci. Do tego stopnia, że firma odpowiedzialna za wywóz odpadów ma problemy (czasami) z opróżnianiem pojemników z segregowanymi odpadami. Choć sprawa irytuje mieszkańców, nie da się nie zauważyć, że na segregacji odpadów zyskało środowisko. Zobacz zdjęcia>>>


Jednocześnie, w przypadku braku reakcji gminy na fakt nieodbierania odpadów komunalnych przez firmę realizującą tę usługę, należy poinformować o tym właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Uwagi do funkcjonowania ustawy mogą być ponadto zgłaszane za pośrednictwem uruchomionej przez Ministerstwo Środowiska platformy konsultacji społecznych. Platforma ta jest dostępna na stronie internetowej: www.naszesmieci.mos.gov.pl.

Tam też znajdują się niezwykle cenne porady dla samorządów, dotyczące m. in. zaangażowania mieszkańców gmin w segregowanie śmieci. Przypomnijmy, że w Raciborzu dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach każdy mieszkaniec otrzymał bezpłatną broszurę dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami.

 

/Wojciech Żołneczko/

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here