Trwa spór Sunexu z Gminą Racibórz. Co będzie dalej?

1

Być może całą procedurę sądową trzeba będzie powtórzyć. Powód? Przyjęcie nowej uchwały o odbiorze odpadów.

Firma Sunex ciągle oponuje przeciwko opłatom za wywóz odpadów naliczanej na zasadzie, w myśl której każdy pracownik "produkuje" 40 litrów śmieci. Bezskutecznie. Istotę sporu ilustruje uzasadnienie uchwały rady miasta w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Sunex S.A. w Raciborzu.

- reklama -

– Faktem jest, że od Wzywającego odbiera się mniejszą ilość odpadów komunalnych niż wynika to z przyjętego wskaźnika, jednak w innych przedsiębiorstwach o podobnym charakterze na terenie Gminy Racibórz wytwarzanych jest w przeliczeniu na jednego pracownika znacznie większa ilość tych odpadów. Miasto Racibórz w celu weryfikacji przyjętych w §7 ust. 1 Regulaminu wartości, zleciło wykonanie kompleksowej analizy ilości powstających odpadów komunalnych w poszczególnych typach nieruchomości. Po jej zakończeniu podjęte zostaną ewentualne czynności zmierzające do zmiany uchwały w przedmiotowym zakresie. Wniosek Sunex S.A. w Raciborzu o usunięcie naruszenia interesu prawnego poprzez przyjęcie uchwały wymienionej w §1 niniejszej uchwały nie znajduje uzasadnienia – czytamy we fragmencie uzasadnienia uchwały Rady Miasta Racibórz przyjętej na ostatniej sesji (więcej na ten temat w artykule: Radni uznali, że gmina nie naruszyła interesu Sunexu).

Sprawa jest o tyle ciekawa, że w międzyczasie pierwotna uchwała regulująca stawki za odbiór odpadów na terenie Raciborza (XXVI/374/2013) stała się… nieważna – gmina przyjęła w jej miejsce nową (XXX/429/2013, w której poprawiono zapisy dot. odbioru odpadów z cmentarzy, zapisy skarżone przez Sunex nie zostały zmienione). Problem w tym, że to właśnie pierwsza ze wspomnianych uchwał była przedmiotem postępowania sądowego, o które wystąpiła spółka Sunex, a które to postępowanie zakończyło się korzystnym dla spółki wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Gmina Racibórz odwołała się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który bada tę sprawę.

Przyjęcie przez Radę Miasta Racibórz nowej uchwały w czasie, gdy w sądzie toczyło się postępowanie, którego przedmiotem były zapisy wymienione w poprzedniej uchwale, jeszcze bardziej skomplikowało sprawę. Współpracujący ze spółką Sunex mecenas Maciej Gładysz poinformował redakcję, że przyjęcie przez radę Raciborza nowej uchwały dot. odbioru odpadów na terenie gminy (czerwiec 2013) w miejsce poprzedniej (luty 2013) może sprawić, że całą procedurę dot. sporu spółki z gminą trzeba będzie powtórzyć. Decyzja w tej sprawie będzie należeć do zarządu Sunexu.

Wszystko to nie przeszkodziło Radzie Miasta Racibórz w przyjęciu na lutowej sesji uchwały, w której uznała, wciąż nie mając w ręku orzeczenia NSA w Warszawie, że wniosek Sunexu o usunięcie naruszenia interesu prawnego jest bezzasadny.

Spór zajmującej się produkcją kolektorów słonecznych firmy Sunex S.A. z Gminą Racibórz trwa od marca 2013 roku. Władze stoją na stanowisku, że wypracowane przepisy są optymalne pod kątem technicznym i ekonomicznym.

O dalszym ciągu sprawy będziemy informować Czytelników na bieżąco.

/Wojciech Żołneczko/
——————————————————————————————————————–
Artykuł zaczerpnięto z GazetaInformator.pl nr 157

Więcej wiadomości z regionu na portalu regionalnym www.GazetaInformator.pl
——————————————————————————————————————– 

Podziel się informacją lub napisz własny  artykuł na forum.
Dodaj Temat na:   
forum.raciborz.com.pl

Dodaj!

——————————————————————————————————————-

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Przecież w tej nowej uchwale nic dla Sunexu się nie zmieniło, więc nie rozumiem dlaczego miałoby się wszystko zaczynać od nowa ? Mozna tę uchwałę dołaczyć do akt sprawy, jako dowód, że miasto nie zostosowało się do orzeczenia Sądu Wojewódzkiego, Bo gdyby uchwala była korzystna dla Sunexu, to odwoływanie się byłoby zbędne. W tej uchwale zmiany nastąpiły w stosunku do innych podmiotów gospodarczych a dla Sunexu podtrzymano.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here