„Ułatwienie startu młodym rolnikom” – składanie wniosków

  0

  Od 15 maja do 21 czerwca oddziały ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy materialnej młodym rolnikom.W zbliżającym się naborze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma do rozdzielenia pulę 796,47 mln zł. Działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Szczegóły dotyczące tegorocznego naboru wniosków przedstawił zastępca Prezesa ARiMR  Cezary Szeliga. Zwrócił uwagę na  zmiany wprowadzone w tegorocznym naborze, w stosunku do zasad obowiązujących w ubiegłych latach. Najważniejszą z nich jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz premia wyniesie 100 tys. zł a  poprzednio było to 75 tys. zł. ponadto wydłużony został okres prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika z 12 do 15 miesięcy (liczony przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy). Wydłużony został też termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dotychczas było tak, że rolnicy, mieli na uzupełnienie wykształcenia 3 lata od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. Teraz, termin ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia szkoły do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych,  ale  muszą oni  udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem.

  - reklama -

  Do 50 dni zmniejszy się czas jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników, uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR  wezwania do usunięcie braków formalnych,  teraz  będą mieli na to tylko 7 dni.

  O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez  wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników.  Będą one poznawane  na podstawie  trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych – maksymalnie można otrzymać 16 pkt. ( im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynające swoja samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów) ; wykształcenia młodego rolnika – maks. 5 pkt.  ( im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo – maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach na których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez starającego się o uzyskanie premii rolnika,  co najmniej 7 punktów.

  /publ.a/

  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here