Niedozwolone klauzule. Prawnik radzi

1

Prawie połowa Polaków nie czyta umów przed podpisaniem. To może nieść ze sobą groźne konsekwencje.

Sprawa robi się szczególnie poważna w przypadkach, gdy chodzi o zobowiązania finansowe. Umowy – przede wszystkim te kredytowe i hipoteczne – są zazwyczaj bardzo długie, skomplikowane i napisane niezrozumiałym językiem. W ten sposób możemy nie dostrzec, że niektóre klauzule są wręcz niezgodne z prawem i nieświadomie podpisujemy umowę. Nierzadko nasza niewiedza wiąże się z dodatkowymi, wysokimi kosztami.

- reklama -

 

Doskonale obrazuje to nagłośniony ostatnio przez media przykład umów kredytowych opracowanych przez jeden z banków. Wątpliwa klauzula w treści umowy dotyczyła ustalania stopy procentowej kredytu. Według banku mogła ona zmieniać się w czasie trwania umowy na podstawie bardzo ogólnych parametrów finansowych. Brak precyzji w treści tego zapisu powodował, że bank miał możliwość kształtowania wysokości oprocentowania kredytu według własnego uznania. I tak, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) umowa kredytu powinna określać w szczególności „wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany”. Z kolei, w myśl art. 76 ww. ustawy „zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu, z tym że w razie stosowania stopy zmiennej należy określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej kredytu (…)”. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach podkreśla, iż zmiana oprocentowania kredytu nie może być pozostawiona dowolnej ocenie banków.

 

 
Zapraszamy po porady do biura:
DORADZTWO PRAWNE
mgr Grzegorz Urbas

ul. Drzymały 36/1
47-400 Racibórz
tel. +48 32 451 13 16
kom. 513 195206
e-mail:[email protected]
 

 
Okazało się, że bardzo wiele osób podpisało umowę. Bank wykorzystał klientów, stopy procentowe były na zbyt wysokim poziomie. Sprawa wkroczyła na drogę sądową i sąd przyznał rację klientom banku. W razie wątpliwości co do zawieranej jakiejkolwiek umowy (nie tylko z instytucją finansową) masz prawo zapoznać się z tą umową oraz sprawdzić jej zapisy. Nie musisz podpisywać umowy „od ręki”.

 

 

/artykuł sponsorowany/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here