Decyzje walnego zgromadzenia akcjonariuszy „Rafako”

0

Określenie liczby członków rady nadzorczej, powołanie nowego członka rady oraz udzielenie absolutorium to decyzje walnego zgromadzenia Rafako.

Rafako na spotkaniu zwyczajnym walnym zgromadzeniu powołało zarząd na nową kadencję. Uchwałą walnego zgromadzenia określono liczbę członków Rady nadzorczej spółki na 7. Powołano również nowego członka rady – został nim Adam Szyszkę. Zwyczajne walne zgromadzenie udzieliło także absolutorium prezesowi, wiceprezesowi oraz członkom zarządu spółki i członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Walne zgromadzenie przyjęło również sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.

- reklama -

 

Leszek Iwulski

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here