Starostwo rozpisało przetarg na kredyt na 3,5 miliona zł.

Powiat potrzebuje pieniędzy i szuka kredytodawcy. Spłata będzie trwała do 2024 roku.

Powiat Raciborski rozpisał przetarg na kredyt długoterminowy na prawie 3, 5 miliona złotych. Pieniądze są potrzebne na spłacenie poprzednio zaciągniętego kredytu. 3.466.704,00 zł. mają być przelane na rachunek wskazany przez powiat w dniu złożenia dyspozycji w banku. Termin uruchomienia kredytu przewiduje się na dzień 31 sierpnia. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisanymi przez dwóch członków zarządu powiatu. Deklaracja ma być kontrasygnowana przez skarbnika powiatu. Kredyt ma być spłacony przez Powiat do roku 2024 w 120 ratach miesięcznych (119 rat po 28.889 zł i ostatnia rata mająca charakter wyrównawczy 28. 913 zł. Ostatnie pieniądze mają trafić na konto do 31 sierpnia 2014r. Oprocentowanie kredytu będzie stanowić zmienna stopa procentowa oparta na stawce bazowej WIBOR 1M, zaokrąglonej do 2 miejsc po przecinku powiększona o marże banku stałą dla całego okresu kredytowania (starostwo chce, aby wszelkie opłaty manipulacyjne i inne koszty były już wliczone w tę marżę). Starostwo w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zaznaczyło, że w racie wypadków losowych np. o charakterze klęski żywiołowej, może ono zawiesić na pewien czas spłacanie rat. Podobną sytuację zastrzega ono również w przypadku załamania się dochodów budżetowych w obliczu niekorzystnych tendencji gospodarczych. Z tytułu wydłużenia okresu spłat bank wedle ogłoszenia o zamówieniu nie może żądać dodatkowych kosztów.

- reklama -

 

Wibor 1 M – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczany jest on jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce. 1M oznacza kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty 2 dni roboczych po zawarciu transakcji.

 

 

/l/

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. nie lepiej przedłuzyć termin płatności pierwszego kredytu? Przecież każdy kredyt czy pozyczka są oprocentowane, więc biorąc ich wiecej, traci się automatycznie tez wiecej.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here