Odszkodowanie za opóźniony lot. Prawnik radzi

0

Nawet 600 euro za trzy godziny spóźnienia. W jakich przypadkach można dochodzić odszkodowania?
Okres wakacji to czas urlopów, wypoczynku i niejednokrotnie podróży lotniczych. Zdarza się, że lot zostaje odwołany albo opóźniony. Gdy to opóźnienie jest znaczne, tzn. pasażerowie przybędą do miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu może przysługiwać odszkodowanie. Kwestie te reguluje Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości odpowiednio: 200 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; 400 EUR dla wszystkich lotów wewnatrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

 

- reklama -
 
Zapraszamy po porady do biura:
DORADZTWO PRAWNE
mgr Grzegorz Urbas

ul. Drzymały 36/1
47-400 Racibórz
tel. +48 32 451 13 16
kom. 513 195206
e-mail:[email protected]
 

 
Niemniej takie opóźnienie nie rodzi po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego. W tych kwestiach istnieje kilka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał orzekł m.in. że problem techniczny, który wystąpił w statku powietrznym, skutkujący odwołaniem lotu, nie jest objęty pojęciem "nadzwyczajne okoliczności" w rozumieniu tego przepisu, chyba że problem ten jest następstwem zdarzeń, które – ze względu na swój charakter lub źródło – nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi panowanie. Dochodzić odszkodowania można w kilku trybach.

 

 

/artykuł sponsorowany/

 

 

 

————————————————————————-

Czytaj również:

 

Niedozwolone klauzule. Prawnik radzi

Prawie połowa Polaków nie czyta umów przed podpisaniem. To może nieść ze sobą groźne konsekwencje.

Wypowiedzenie umowy kredytu. Prawnik radzi

Czy można zawrzeć ugodę z bankiem? Jak bardzo drastyczne będą sankcje dla kredytobiorcy?

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here