Konsultacje w sprawie instalacji grzewczych w Mszanie

0

Konsultacje powodują, że urzędnicy mogą lepiej określić, jak rysuje się zapotrzebowanie mieszkańców na ciepło. Dzięki temu łatwiej jest programować dokumenty określające zasady, na jakich można dostać dofinansowanie m.in. na solary, albo kotły.

Gmina Mszana przystąpiła do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na swoim terenie. Dokument ten ma podstawowe znaczenie dla ubiegania się o środki zewnętrzne na działania proekologiczne. Działania te sprawią, że mieszkańcy będą mogli wymienić kocioł na ekologiczny posiadający certyfikat lub zamontować solary do podgrzewania ciepłej wody użytkowej korzystając z  dofinansowania. Urządzenia te przyczynią się do zmniejszenia ilości spalanych paliw oraz do spadku ilości zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania węgla.

- reklama -

 

Aktualnie trwa pierwszy etap zadania polegający na badaniach ankietowych w Urzędzie Gminy. Pomimo tego, że akcja miała być przeprowadzana w dniach 11 – 20 sierpnia zainteresowani mieszkańcy dostarczają jeszcze deklaracje. Na bazie wypełnionych ankiet zostanie sprecyzowany aktualny „stan posiadania” instalacji grzewczych oraz potrzeby mieszkańców w tym zakresie (np. czy mieszkańcy są zainteresowani tradycyjnymi kotłami, czy również kotłami gazowymi lub elektrycznymi). W kolejnym etapie zostanie opracowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana, oraz zostanie napisany wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie realizacji „Programu…”.

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie zawarta umowa dofinansowania pomiędzy WFOSiGW w  Katowicach, a Gminą Mszana oraz umowy pomiędzy Gminą, a poszczególnymi mieszkańcami. Mszana planuje rozpocząć realizację „Programu…” w 2015 roku i w zależności od ilości zainteresowanych mieszkańców realizować go przez 2-3 lata. Planowany poziom dofinansowania dla mieszkańca na zakup nowego kotła lub instalacji solarnej to około 30-50% wartości inwestycji, co zależne jest od zasobności budżetu Gminy oraz poziomu uzyskanego dofinansowania z Funduszu.

 

Agnieszka Chylak z firmy Eko-Team Konsulting, która pracuje dla Gminy Mszana przy zbieraniu ankiet informacyjnych od mieszkańców, a także będzie współautorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana powiedziała – Działania takich instytucji jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozwalają jakby poszerzyć możliwości mieszkańców, którzy mają szansę dokonania modernizacji źródła ciepła lub zamontowania instalacji solarnej przy częściowym wsparciu finansowym. Oczywiście możliwe jest dofinansowanie dla mieszkańców wyłącznie z środków gminy, ale wówczas jest to najczęściej dofinansowanie mniejsze, a więc mniej mieszkańców decyduje się na inwestycję.

 /l/

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

 

 

 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here