Dziewięcioro nauczycieli odebrało awanse

1

3 września Mirosław Lenk i Ludmiła Nowacka gratulowali nauczycielom awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

 

- reklama -

 

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta udział wzięło dziewięciu nauczycieli:

1. Patrycja Kajewska – Przedszkole nr 20
2. Sabina Henrykowska – Jaśkowiak – Przedszkole nr 24
3. Beata Okulowska – Przedszkole nr 24
4. Danuta Cyburt – Szkoła Podstawowa nr 15
5. Karolina Blecharczyk – Szkoła Podstawowa nr 13
6. Leszek Machulak – Szkoła Podstawowa nr 1
7. Jacek Olewicz – Gimnazjum nr 3
8. Paulina Solich – Szkoła Podstawowa nr 4
9. Teresa Niedzielska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w której jest zatrudniony.

Warunki niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego określa art. 9b ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Są to:

1. spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy – Karta Nauczyciela,
2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,
3. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Zgodnie z art. 9b ust. 4 – Karty Nauczyciela nauczycielowi, który spełnia ww. warunki organ prowadzący szkołę nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela mianowanego.

 

publ. /ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here