Ruszyły nowe formy wsparcia dla bezrobotnych

0

PUP oferuje bony stażowe, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po pięćdziesiątce.

Powiatowy Urząd Pracy  w Raciborzu informuje, iż w ramach środków otrzymanych z rezerwy ministra właściwego ds. pracy rozpoczął realizację nowych form wsparcia wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zostały zawarte umowy na realizację takich instrumentów jak:

- reklama -

    bony stażowe,
    bony szkoleniowe,
    bony na zasiedlenie,
    dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Ponadto informujemy, iż nadal można składać wnioski na realizację następujących form wsparcia adresowanych do osób bezrobotnych, a są to:

    bony na zasiedlenie,
    bony szkoleniowe,
    refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.pup-raciborz.pl w zakładce: dokumenty do pobrania lub w pok. 17 ( bony szkoleniowe), 19 (bony na zasiedlenie, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 45 50

wew. 220,221 – bony szkoleniowe

wew. 218,219 – bony na zasiedlenie, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

publ. /ps/

 

 ——————————————————–

 

zobacz także:

 

PUP: 84,8 tys. zł do rozdysponowania na dokształcanie

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here