Magistrat szuka banku, który pożyczy 5,2 mln zł

0

Urząd miasta ogłosił przetarg na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu. Zainteresowani mogą zgłaszać oferty do 4 listopada, termin spłaty to 2021 rok.

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości  5 200 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

- reklama -

2.Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 15.12.2014r. poprzez przelanie środków z rachunku kredytowego na rachunek podstawowy kredytobiorcy. Zamawiający wyraża zgodę na otwarcie rachunku (bezkosztowego) do obsługi kredytu, tj. do spłat należnych rat i odsetek. Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy kredytowej, ustanowieniu prawnego zabezpieczenia oraz złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Uruchomienie kredytu może nastąpić na wniosku zgodnie ze wzorem obowiązującym w Banku (bank udostępni wzór uruchomienia kredytu przed podpisaniem umowy).

3.Zamawiający zaakceptuje Regulamin Kredytowania Banku, który wygra przetarg oraz zaakceptuje wzór umowy kredytowej przewidziany regulacjami Banku – jeśli zapisy w nich ujęte nie są sprzeczne z zapisami ujętymi (zawartymi) w SIWZ.

4.Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

5.Umowa kredytowa, deklaracja wekslowa, weksel oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta.

6.Spłata kapitału następować będzie w terminach i kwotach ustalonych w formularzu cenowym – w 7 rocznych ratach do 30.09.2021r.

7.Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa oparta na WIBOR 1M obowiązującym w dniu pierwszego uruchomienia i zmieniana w okresach miesięcznych na podstawie stawki obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego miesiąca (w przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 1M to obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia poprzedzającego), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, powiększona o marżę banku stałą w okresie kredytowania.

8.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne do ostatniego dnia danego miesiąca. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu.

 

/ps/

 

 ——————————————————–

 

zobacz także:

 

Starostwo rozpisało przetarg na kredyt na 3,5 miliona zł.

Powiat potrzebuje pieniędzy i szuka kredytodawcy. Spłata będzie trwała do 2024 roku.

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here