Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka TĘCZA wyróżnione

0

Podczas odbywającej się w Warszawie gali wyróżnienie w imieniu stowarzyszenia odebrały Katarzyna Dutkiewicz i Aleksandra Zygar.

 

- reklama -

 

 

Konkurs grantowy programu OBYWATEL I PRAWO realizowany w latach 2002-2013 prowadzony przez Instytut Spraw Publicznych wraz z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności zakończył swą działalność. W miniony piątek 12 grudnia podczas uroczystej gali w warszawskim Teatrze Polonia podsumowano grantowe działania i ich efekty. Program to w sumie 943 nadesłane z całej Polski wnioski, 150 dofinansowanych projektów, a wśród nich raciborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka TĘCZA, które z powodzeniem uczestniczyło w programie i zostało wyróżnione podczas gali w Warszawie za realizację trzech jego edycji oraz uhonorowane za szczególną aktywność.

Program „Obywatel i Prawo” to wspólna inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych na rzecz poszerzania dostępu obywateli do pomocy prawnej i aktywizacji obywatelskiej. Nadrzędną ideą, która przyświecała twórcom programu było dążenie do przełamywania bezradności społecznej i zmniejszania obszarów marginalizacji przez poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania z ich praw w sferze publicznej. Głównym celem było wspieranie rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, szczególnie dla tych osób, które z pomocy prawnej z różnych powodów – np. finansowych – są wykluczone. Głównymi beneficjentami projektów realizowanych w ramach programu były organizacje pozarządowe.

W uroczystej gali wieńczącej program uczestniczyły Katarzyna Dutkiewicz, sekretarz SPC TĘCZA oraz Aleksandra Zygar, kierownik biura raciborskiego Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Ewa Łętowska oraz szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.

Wyróżnieniami uhonorowano organizacje zasłużone w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wyróżnionych zostało 15 organizacji – wśród nich m.in. Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych Fundacji ITAKA oraz Komitet Ochrony Paw Dziecka, a także – za propagowanie i wspieranie inicjatyw związanych z pomocą prawną – samorząd Gdyni. W tym zacnym gronie wyróżnienie oraz pamiątkową statuetkę z rąk prof. Łętowskiej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka TĘCZA odebrała Katarzyna Dutkiewicz.

Zaangażowanie w sprawy związane z poradnictwem prawnym organizacji pozarządowych będzie teraz kontynuowane poprzez serwis obywateliprawo.pl wokół którego środowisko poradnicze będzie mogło się skupić i zidentyfikować. Na stronie zgromadzony został cały dwunastoletni dorobek Programu.

Uczestnicy gali zgodnie podkreślali, że docieranie z pomocą prawną i wspieranie osób, które sobie nie radzą, jest istotne m.in. dlatego, że wiele osób nie jest świadomych swoich praw. Nie chodzi przy tym wyłącznie o poradnictwo prawne ponieważ większość potrzebujących takiego wsparcia stanowią ci, którzy wymagają zarazem pomocy psychologicznej oraz wsparcia finansowego. Kwestie te wpisują się w całokształt statutowych działań raciborskiego SPC TĘCZA, co zostało dostrzeżone i uhonorowane. To wyjątkowa nagroda dla wszystkich związanych ze Stowarzyszeniem osób i zarazem motywacja do dalszych wytężonych działań pomocowych. 

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here