Spotkanie na zamku o dotacjach unijnych

0

21 kwietnia przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się kiedy, gdzie i jak zdobyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Raciborska Izba Gospodarcza, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim zaprosili przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone pozyskiwaniu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Problematyka dotacji przyciągnęła na zamek sporo przedsiębiorców. Przedstawicielka Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa Adriana Witkowska-Konieczny podczas 45 minutowej prelekcji przedstawiła możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy.

- reklama -

 

Zobacz fotogalerię.

 

 

– Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest jednostką Urzędu Marszałkowskiego, która wdraża działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020, jest to oczywiście jedna z istniejących instytucji wdrażających fundusze – podkreślała Witkowska-Konieczny. Podczas prelekcji przedstawicielka ŚCP wyjaśniała przedsiębiorcom, na co zwracać uwagę, starając się o dofinansowanie. – Po pierwsze należy pamiętać o instytucjach, które wspierają przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków. ŚCP prowadzi punkt kontaktowy, warsztaty, spotkania informacyjne. W centrum prowadzony jest także  nabór wniosków, 2 etapowa ocena złożonych projektów, dokonywana m.in.  przy udziale zewnętrznych ekspertów. Po zakończeniu etapu oceny i dokonaniu przez Zarząd Województwa wyboru dofinansowanych wniosków, prowadzona jest  procedura podpisywania umów, a w jej następstwie rozliczenie dofinansowań. Z naszej strony można liczyć na wsparcie informacyjne, ale nie na wypełnienie wniosków – mówiła przedstawicielka ŚCP. Większość środków z RPO na lata 2014-2020 będzie przeznaczona na nowoczesną gospodarkę oraz wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto cały program obejmuje m.in.: powstanie e-administracji, ochronę środowiska, transport, regionalny rynek pracy, regionalne kadry gospodarki, włączenie społeczne, rewitalizację, wzmocnienie potencjału edukacyjnego, infrastrukturę edukacyjną. – Rozbudowany program i duże wsparcie. Województwo śląskie w ramach RPO WSL 2014 – 2020 otrzymało najwięcej środków, prawie 3,5 mld euro, jest to dwa razy więcej niż w poprzednim okresie – mówiła, dodając jednak, że nowy program to zadania poszerzone m.in. o projekty miękkie dotyczące m.in. zakładania działalności gospodarczej, czy wsparcia doradczo – szkoleniowego. W części programu wdrażanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dotacje bezzwrotne będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy pozyskają środki na prace badawczo-rozwojowe, laboratoria, wdrażanie innowacji technologicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne. Przykładowo w ramach działania 1.2 dotyczącego prowadzenia  prac badawczo-rozwojowych lub wyposażania firm w infrastrukturę badawczą beneficjentami będą głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale w określonych przypadkach również firmy duże. Należy pamiętać, że prace badawczo – rozwojowe będą dotyczyć tak zwanych inteligentnych specjalizacji tj. medycyny, energetyki oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT). Wnioskowana minimalna kwota dofinansowania projektu w działaniu 1.2 ma wynieść  200 tys. zł. Na powyższe cele będzie można uzyskać do 80 procent dofinansowania. Wyniki prac badawczo – rozwojowych, a także własne innowacyjne pomysły firm będą mogły być wdrażane przy pomocy środków z działania 3.2  W ramach działania 3.3 obejmującego wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych będzie można starać się o dotacje m.in. na rozwój internetowych usług. W tym przypadku minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł przy maksymalnie 50 procentowej dotacji.

 

W ramach perspektywy 2014-2020 planuje się wprowadzenie wielu nowych rozwiązań: program dwufunduszowy wspierający projekty twarde i miękkie, nacisk na projekty innowacyjne oferujące wyższe kwoty dofinansowania. W nowej perspektywie zróżnicowano intensywność wsparcia, zaproponowano wniosek aplikacyjny w wersji elektronicznej. Planuje się również udostępnianie dokumentów konkursowych na miesiąc przed ogłoszeniem naboru. Istotna zmiana to wsparcie w postaci pożyczek na projekty inwestycyjne. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że RPO to nie jedyna oferta dla przedsiębiorców. Są też programy krajowe. Informacje na temat funduszy  można znaleźć na stronach: funduszeeuropejskie.gov.pl, rpo.splaskie.pl.

 

W drugiej części spotkania dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz przedstawił przedsiębiorcom działania jednostki na rzecz pracodawców i bezrobotnych.

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here