Rafako: Nie będzie dywidendy za 2014 rok

0

Zysk netto za 2014 rok w wysokości 23,52 mln zł będzie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki – zadecydowali akcjonariusze w trakcie Walnego Zgromadzenia Rafako S.A.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. („Spółka”) z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku:

- reklama -

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 23 515 343,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, pięćset piętnaście tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here