Nowy dyrektor Zakładu Karnego wprowadza swoje porządki

0

Dyrektor ppłk Jarosław Piątek wprowadził agroterapię i zapowiedział powołanie zespołu do spraw rewitalizacji terenów przyzakładowych.

Minęło zaledwie kilka tygodni od powołania nowego dyrektora, a w Zakładzie Karnym w Raciborzu już zaszły wielkie zmiany. Jednym z największych problemów w raciborskim więzieniu był brak pomieszczeń przeznaczonych do celów administracyjnych. Powodowało to znacznie utrudnienia w realizacji zadań służbowych Działu Ewidencji. W tym celu wygospodarowano dodatkowe pomieszczenie dla statystyka, który jednocześnie pełni funkcję społecznego inspektora pracy – pomieszczenie zostało wyremontowane i oddane do działalności służbowej. Pozyskano także nową przestrzeń archiwalną.

- reklama -

Terenowemu zarządowi związków zawodowych dyrektor ppłk Jarosław Piątek, w miejsce dotychczas zajmowanego niewielkiego pokoju, przekazał do użytkowania salę odpraw wraz z pomieszczeniem socjalnym. Nowa siedziba została wyposażona w komputer z dostępem do internetu. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Kierownika Działu Terapeutycznego wyznaczył także miejsce do prowadzenia agroterapii. Reaktywacja tej formy terapii wzbogaci wachlarz oddziaływań resocjalizacyjnych. Pierwsze prace zostały już zapoczątkowane.

 

Miejsce, w którym skazani będą sadzić rośliny, warzywa.

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego dotyczącą kwestii realizacji paczek żywnościowych we współpracy z Przedsiębiorstwem Przemysłu Odzieżowego „Rakon” przygotowywane jest pomieszczenie, które niebawem zostanie oddane do użytku. Kierujący jednostką penitencjarną zapowiedział także powołanie zespołu ds. rewitalizacji terenów przyzakładowych, do którego już zaprosił TZZZ i zapowiedział szeroką współpracę w tym zakresie.

 

Wkrótce uporządkowany ma zostać teren wokół Zakładu Karnego

 

Mając na względzie Europejskie Reguły Więzienne odwiedziny osób pozbawionych wolności powinny być zorganizowane w sposób, który pozwala więźniom na podtrzymanie i rozwijanie więzi rodzinnych, tak dalece jak to jest możliwe. Dlatego też dyrektor wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób przebywających w zakładzie udostępnił miejsce do realizacji widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Koncepcja zmian dotyczyć ma również Działu Penitencjarnego, który jest filarem pracy resocjalizacyjnej. Będzie ona polegać na poprawie warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki, jednak jak zapowiedział ppłk Jarosław Piątek to plan na najbliższą przyszłość.

/Ppor. Krzysztof Thym, publ.p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here