Wojciech Raczkowski o działaniach proekologicznych starostwa

0

Rzecznik starostwa powiatowego w Wodzisławiu mówił nam o inwestycjach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Przy wielu niebagatelną rolę odgrywa wsparcie z WFOŚiGW w Katowicach.

Panie Rzeczniku jakie są największe problemy ekologiczne regionu, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy starostwa?

- reklama -

W.R. Problemy te są charakterystyczne dla całego Górnego Śląska i mają charakter antropomorficzny. Oznacza to, że nie wynikają z kształtu naszego środowiska naturalnego, ale raczej wypływają z prowadzonej tu od dziesiątek lat działalności człowieka. Należy zwrócić uwagę, że powiat wodzisławski zlokalizowany jest w rejonie uprzemysłowionym.  Przemysłowa przeszłość i teraźniejszość regionu w znacznej części stanowi przyczynę  problemów środowiskowych. Borykamy się przede wszystkim z zanieczyszczeniem atmosfery. Kwestie wymagające poprawy to również stan wód, ale również z zaniedbaniami w pracach melioracyjnych. Jest naprawdę wiele do zrobienia.

Jedną z najbardziej dokuczliwych bolączek, jeśli chodzi o stan środowiska naturalnego, jest zagadnienie niskiej emisji. W jaki sposób powiat próbuje z nią walczyć?

W.R. Zaczynamy od działań na własnym podwórku. Inwestujemy w takie rozwiązania, które pozwalają na maksymalne zmniejszenie emisji z budynków użyteczności publicznej, które wchodzą w skład naszych zasobów. Rozwiązania te najczęściej przyjmują postać termomodernizacji.Nasza aktywność ma tu niejako dwa aspekty i wypływa z dwóch przesłanek. Pierwsza z nich ma walor edukacyjny i mobilizacyjny. Jako samorząd oczekujemy od mieszkańców działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Oznacza to, że na tym właśnie polu powinniśmy świecić przykładem. Z drugiej strony my również musimy podejmować takie działania, które pozwolą na zredukowanie nadmiernej ilości zanieczyszczeń, które emitujemy do atmosfery. Jest jeszcze trzecia przyczyna, która sprawia, że sięgamy po termomodernizację. Pieniądze. Termomodernizacja praktycznie zawsze pociąga za sobą oszczędności w wydatkowaniu energii. Przekłada się to bezpośrednio na kondycję finansową.

 

 Rzecznik Starostwa Wojciech Raczkowski mówił nam o działaniach starostwa w Wodzisławiu zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

 

Jakie obiekty poddawane są termomodernizacji?

W.R. Takie, w których przewija się jak najwięcej osób. Szkoły, przychodnie, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy. Ostatnio termomodernizowany był budynek szpitala. To była niezmiernie ważna inwestycja. Wybór tych obiektów oczywiście uzasadniony jest przez ilość energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budynku. Większość naszych zasobów już została poddana termomodernizacji, lub jest w jej trakcie. Niewielki odsetek jest dopiero przewidziany do działań.

Na czym polega proces termomodernizacji?

W.R. Proces ten polega na dociepleniu obiektu, a czasem na wymienieniu źródła ciepła. Jest on specyficzny dla różnych budynków. Czasami wystarczy dany obiekt ocieplić, innym razem niezbędna jest wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Każda inwestycja ma swoją specyfikę i swoje ograniczenia. Czasami niezbędna jest kompleksowa termomodernizacja, innym razem wystarczy zwykłe docieplenie budynku.

W jaki sposób Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera waszą działalność?

W.R. WFOŚiGW jest dla nas przede wszystkim partnerem. Korzystaliśmy z jego wsparcia wielokrotnie. W ostatnich czasach pewne zasady się zmieniły,ale i tak uważamy, że naszym wspólnym zadaniem jest podejmowanie wzmożonych wysiłków w celu poprawy jakości funkcjonowania naszych obiektów pod względem ekologicznym. Korzystamy z narzędzi oferowanych nam przez WFOŚiGW bardzo często. Nie przypominam sobie takiego roku, w którym Fundusz nie wsparłby którejś z naszych inwestycji. Korzystaliśmy ze środków WFOŚiGW przy termomodernizacji PUP i przy inwestycji o podobnym charakterze w PCKU.

Jakie zadania dzisiaj wykonujecie przy wsparciu WFOŚiGW?

W.R. Ostatnia inwestycja to termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie. Na chwilę obecną wiemy, że przyznano nam również dotację i pożyczkę na preferencyjnych zasadach na termodernizację ośrodka zdrowia w Gorzycach.

 

/l/

 

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here