Kietrz chce emitować obligacje komunalne

0

Sąsiednia gmina zdecydowała się podreperować swoje finanse poprzez emisję obligacji komunalnych. Ewentualny emitent może zgłosić ofertę do końca listopada. Chodzi o milion złotych.

 

- reklama -

 

 

Z ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kietrz:

 

Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) ogłasza:
 
PISEMNY PRZETARG NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KIETRZ

    Czas przetargu – miejsce składania i otwarcia ofert

 
Oferty należy składać do dnia 27 listopada  2015r. do godz. 10.00 pod adresem:
 
Urząd Miejski w Kietrzu
48-130 Kietrz
ul. 3 Maja 1
pokój Nr 21 – sekretariat urzędu
 
Oferty zostaną otwarte w dniu 27 listopada 2015r. o godz. 10.15 pod adresem jw. w pokoju Nr 31 – mała sala konferencyjna.
 
 

    Przedmiot przetargu

Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot pełniący funkcje Agenta Emisji Obligacji Komunalnych gminy Kietrz o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
 
 

    Warunki przetargu

 
Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 .
Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów PZP.
 
Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w Specyfikacji Warunków Przetargu na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych gminy Kietrz, która dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bip.kietrz.pl
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Przetargu.

 

http://bip.kietrz.pl/519/2571/Pisemny_przetarg_na_wybor_Agenta_emisji_obligacji_komunalnych_Gminy_Kietrz/

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here