PUP ciągle ma pieniądze na rozruch własnej firmy

0

Dofinansowanie – przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – dla bezrobotnych powyżej 30 roku pozostających bez pracy nieprzerwanie ponad 12 miesięcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu nadal dysponuje środkami finansowymi na dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres powyżej 12 miesięcy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych  wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Raciborzu (I)” w ramach Osi priorytetowej VII „Regionalny rynek pracy” Działanie 7.2 RPO WSL

- reklama -

Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.pup-raciborz.pl w zakładce: dokumenty do pobrania lub w pok. 19.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 45 50 wew. 218-219

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here