Chcesz mieć wpływ na to czym oddychasz? Zgłoś marszałkowi swe uwagi do uchwały antysmogowej

uchwała antysmogowa

Zarząd województwa śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały antysmogowej. Chodzi w niej m.in. o zakaz używania szczególnie trujących paliw oraz obowiązek wymiany pieców na nowsze.


Przypomnijmy, wśród najważniejszych założeń projektu uchwały antysmogowej jest wprowadzenie zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery. Są to m.in. węgiel brunatny, muły i flotokoncentraty oraz wilgotne drewna. Uchwała nie wprowadza spalania węgla ani drewna. Ma natomiast spowodować stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich kotłach. Zgodnie z intencją autorów uchwały, zakaz ma wejść w życie już od 1 września 2017 roku

- reklama -

Projekt zakłada ponadto trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5.

Formuła konsultacji jest otwarta. Mogą w nich uczestniczyć organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz administracja rządowa, instytucje, środowiska naukowe i związki wyznaniowe oraz naturalnie wszyscy mieszkańcy województwa.

Po zakończeniu konsultacji projekt zostanie skierowany do opiniowania przez samorządy lokalne, następnie rozpoczną się konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Dopiero po zakończeniu tych wszystkich etapów dokument trafi pod obrady Sejmiku.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego 2017 roku, w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Treść uchwały jest udostępniona na stronie BIP urzędu marszałkowskiego.

/ps/

fot BP Tomasz Żak

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here