Prezydent podzieli pieniądze na na kulturę

0
środki na dofinansowanie kultury

Do 15 lutego mogą zgłaszać się organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, chcące ubiegać się o dofinansowanie zadań z dziedziny kultury. Łącznie do podziału jest 150 tys. zł.

- reklama -

Magistrat ogłosił właśnie konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór i wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, będących zadaniami własnymi Miasta Racibórz, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Rodzaje zadań na które można ubiegać się o wsparcie finansowe:

– wspieranie znaczących przedsięwzięć artystycznych, wzbogacających ofertę kulturalną Raciborza, z uwzględnieniem obchodów 800 – lecia Raciborza,

– wspieranie działań na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury oraz sztuki,

– wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości
regionalnej,

– wspieranie działań z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

– wspieranie przedsięwzięć o charakterze nowatorskim, odpowiadającym na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy jak i treści wypowiedzi oraz
dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej,

– ochrona i propagowanie kultury mniejszości narodowych,

– wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych, poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego,

– wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Raciborza,

– wspieranie realizacji seminariów, warsztatów, konferencji jako płaszczyzny wymiany dorobku i informacji, transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.

Zgłaszane projekty winny mieć znaczenie i zasięg lokalny, z wyjątkiem zadań o znaczeniu promocyjnym oraz zadań ukierunkowanych na współpracę z krajowymi i zagranicznymi partnerami Miasta Racibórz.

Oferty można zgłaszać w terminie do dnia 15.02.2017 r.. Oferta winna zakładać wkład własny finansowy lub pozafinansowy w wysokości nie mniejszej niż 20 % całkowitego kosztu zadania.

/ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here