Biblioteka organizuje rodzinny konkurs wiedzy

Pytania konkursowe będą dotyczyły dwóch książek Hanny Ożogowskiej „Dziewczyna i chłopak” oraz „Ucho od śledzia”.

Regulamin konkursu

- reklama -

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana Kasprowicza 12, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest elementem programu popularyzacji czytelnictwa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.
CEL KONKURSU
1. Popularyzacja czytelnictwa i książek.
2. Propagowanie więzi międzypokoleniowych.
3. Kształtowanie umiejętności pracy grupowej.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pytania konkursowe pochodzić będą z dwóch książek Hanny Ożogowskiej:
• „Dziewczyna i chłopak”
• „Ucho od śledzia”
2. Konkurs ma formę ustną.
3. Konkurs odbędzie się 27 maja 2017 roku (sobota) o godz. 10.00 w EURECE – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty.
2. Uczestnikiem Konkursu może być drużyna rodzinna dwu lub trzyosobowa, w której skład wchodzi co najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów.
4. Ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu mija 24 maja 2017 r.
KOMISJA
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
NAGRODY
1. Zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.
2. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi w dniu konkursu tj. 27 maja 2017 r.

Biblioteka konkurs

oprac. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here