Sieć szkół po likwidacji gimnazjów. Można zgłaszać uwagi

0
lenk myśliwy

Od 15 marca przez tydzień będą trwały konsultacje społeczne uchwały w sprawie planu sieci raciborskich szkół, który będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego po likwidacji gimnazjów.

- reklama -

Urząd miasta przedstawił do konsultacji projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz  do nowego ustroju szkolnego.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie ich działalności statutowej. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 15 marca 2017 r. do 21 marca 2017 r.

Opinie do projektu Uchwały należy zgłosić w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, bądź elektronicznie na adres email: [email protected] W przypadku przesłania uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

Zgodnie z zapisami uchwały, dotychczasowe gimnazja zostaną włączone do działających podstawówek wg poniższego schematu:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Księdza Stefana Pieczki w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego prowadzić będzie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 4 oraz przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu.

Gimnazjum Nr 1 im. Wisławy Szymborskiej w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 4, 47 – 400 Racibórz włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Księdza Stefana Pieczki w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 8.

Dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową: 1 września 2017 r.,
Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.
Zakończenia działalności gimnazjum: 31 sierpnia 2017 r.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu, ul. Elżbiety 14, 47 – 400 Racibórz włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, ul. Cecylii

Dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową: 1 września 2017 r.,
Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.
Zakończenia działalności gimnazjum: 31 sierpnia 2017 r.

Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu, ul. Żorska 2, 47 – 400 Racibórz włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu, ul. Ocicka

Dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową: 1 września 2017 r.,
Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.
Zakończenia działalności gimnazjum: 31 sierpnia 2017 r.

Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu, ul. Opawska 81, 47 – 400 Racibórz włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu, ul. Juliusza Słowackiego

Dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową: 1 września 2017 r.,
Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.
Zakończenia działalności gimnazjum: 31 sierpnia 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Racibórz oraz publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Województwo Śląskie, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Racibórz oraz publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Województwo Śląskie, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, ul. Cecylii 30, 47- 400 Racibórz;

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Raciborzu, ul. Kapitana Serafina Myśliwca 16, 47- 400 Racibórz;

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Księdza Stefana Pieczki w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 8, 47- 400 Racibórz;

4) Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu, ul. Stanisława Staszica 12, 47- 400 Racibórz;

5) Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu, ul. Juliusza Słowackiego 48, 47- 400 Racibórz;

6) Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu, ul. Ocicka 52, 47- 400 Racibórz;

7) Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Arki Bożka w Raciborzu, ul. Henryka Jordana 6 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, 47- 400 Racibórz;

8) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Raciborzu, ul. Juliana Tuwima 1 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2, 47- 400 Racibórz;

9) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Raciborzu, ul. Sudecka 2 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3, 47- 400 Racibórz;

10) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Brzechwy w Raciborzu dla Mniejszości Niemieckiej wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4, 47- 400 Racibórz.

Plan sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Województwo Śląskie:

11) Szkoła Podstawowa Nr 8 wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19, 47- 400 Racibórz.

/ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here