Konsultowano zadania proekologiczne na 2018 rok [ZDJĘCIA]

W czerwcu poznamy listę priorytetowych przedsięwzięć proekologicznych dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W marcu przyszli beneficjenci mieli okazję skonsultować z ekspertami funduszu zasady udzielania dofinansowań oraz podzielić się swoimi oczekiwaniami, wiedzą i doświadczeniami.

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 r.” na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez katowicki fundusz. Konsultacje prowadzono z przedstawicielami organizacjami prowadzących edukację ekologiczną, przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcami oraz samorządowcami.

- reklama -

W ramach spotkań eksperci z różnych dziedzin (Ochrony Wód, Ochrony Atmosfery, Ochrony Przyrody, Funduszy Europejskich, Doradców Energetycznych) wsłuchiwali się w potrzeby przycichłych beneficjentów. Konsultacje były także okazją by porozmawiać o zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. – Prowadzone konsultacje niezwykle pomagają w aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych, a wiedza i doświadczenie beneficjentów, pozwala być na bieżąco ze wszystkimi wyzwaniami. Dzięki tym spotkaniom mamy poczucie i potwierdzenie, że Fundusz we właściwy sposób realizuje swoją misję, do której został powołany, czyli poprawę stanu środowiska naturalnego w województwie – mówił prezes Funduszu, Andrzej Pilot.

Listę priorytetowych zadań Fundusz przyjmie w czerwcu. Dzięki temu już w połowie roku będą znane kierunki zadań na rok następny.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

oprc. /mh/

fot. WFOŚiGW w Katowicach

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here