Ratusz rozdał dotacje dla społeczników

440 000 zł miasto rozdysponowało na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom oraz ochroną osób najbardziej potrzebujących. Organizacje o środki ubiegały się w trzech kategoriach. Sprawdź komu i na jakie cele przyznano fundusze.

Prezydent Miasta Racibórz rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych z obszarów: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na rok 2017.

- reklama -

W całości na konkurs przeznaczono 440 tysięcy zł. Środki zostały przyznane w trzech kategoriach: a) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, c) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osób. Na pierwszy typ zadań przeznaczono kwotę 245 tysięcy zł. Na ochronę i promocję zdrowia przeznaczono 135 tysięcy zł. Na pomoc społeczną zarezerwowano 60 tysięcy zł. Zadania związane z profilaktyką społeczną zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza z nich to propagowanie zdrowego trybu zycia wśród dzieci i młodzieży. W dwugiej grupie znalazły się zadania z zakresu profilaktyki osób bezdomnych. W trzeciej grupie natomiast znalazło się wsparcie dla profilaktycznych imprez plenerowych. W zadaniach nakierowanych na ochronę i promocję zdrowia również wyodrębniono 3 grupy działań. Znalazło się  tu wsparcie na Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych oraz Wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały podzielone na dwa obszary: Organizację zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych oraz wspieranie działań poprawiających jakość życia dzieci i młodzieży.

Poniżej publikujemy listę dotowanych organizacji:

1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – 245 000 ZŁ

1a – propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży – 205 000 zł

1. Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz Mój nałóg – sport! – 5 000 zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna Ruchowo i zdrowo – 8 000 zł
3. Klub Sportowy Rafako Racibórz KS RAFAKO Racibórz – aktywnie spędzamy czas wolny na zajęciach rekreacyjnych i sportowych – 10 000 zł
4. Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży – 25 000 zł
5. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników – 20 000 zł
6. Klub Szachowy Silesia Racibórz Zdrowy i aktywny styl życia – 15 000 zł
7. Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz Sport w świecie ciszy – 10 000 zł
8. Klub Sportowy „Unia” Racibórz Edukacja, Wychowanie, Sport – Profilaktyka 2017 – 17 000 zł
9. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „RAFAKO” O zdrowie, sprawność, trzeźwość – 9 000 zł
10. Klub Sportowy „Łamator” Racibórz Sport, zdrowie, ju-jitsu, wolni od uzależnień – 11 000 zł
11. Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ „UNIA” Racibórz – zapasy – 75 000 zł

1b – profilaktyka wśród osób bezdomnych – 10 000 zł

1.Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” Ku zdrowiu – 5 875 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” Zajęć dla kobiet w Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” – 4 125 zł

1c – organizacja imprez profilaktycznych o charakterze plenerowym – 30 000 zł

1. Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu „XI Raciborski Bieg Profilaktyczny” – 13 000 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” XIX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” kończący się festynem prozdrowotnym „Rowerem ku zdrowiu” w Raciborzu- Ocicach – 17 000 zł

2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 135 000 ZŁ

2 a – Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia – 20 000 zł

1. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” Mam świadomość – 10 000 zł
2. Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku Zdrowie to największy skarb – 10 000 zł

2 b – Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych – 55 000 zł

1. Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego
Edukacja i informacja profilaktyką zaburzeń zdrowia psychicznego – 15 000 zł
2. Raciborski Fundusz Lokalny Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem” – 40 000 zł

2 c – Wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych – 60 000 zł

1. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Organizacja Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych – 8 600 zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum” Żyjemy razem – 10 400 zł
3. Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę” Cudze chwalicie swego nie znacie –       17 000 zł
4. Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę” Pokonać ciszę – 17 600 zł
5. Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Razem w życiu i w czasie wypoczynku – 6 400 zł

3. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB – 60 000 ZŁ

3 a – Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych – 47 000 zł

1.Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Aktywni w jesieni życia – 7 000 zł
2. Raciborski Fundusz Lokalny Kursy komputerowe dla Seniorów „Wszystko przede mną… więc klikam” – 10 000 zł
3. Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku Trzeci wiek = ciekawe życie – 8 000 zł
4. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Aktywna jesień emeryta – 17000 zł
5. AKTYWNY SENIOR Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i inwalidów Ziemi Raciborskiej
Integracja seniorów – 5 000 zł

3 b – wspieranie działań poprawiających jakość życia dzieci i młodzieży – 13 000 zł

1. Raciborski Fundusz Lokalny Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT 2017 –  13 000 zł

 

publ. /mh/

fot. Katarzyna Przypadło

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here