Pomógł ci policjant? Zgłoś funkcjonariusza do konkursu

Policjant który mi pomógł

Do końca maja przyjmowane są zgłoszenia w X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

- reklama -

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, które zachęca do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2017 roku. Konkurs jest organizowany pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Cele i zasady konkursu:

– promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
– podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
– zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu. Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie X edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2017 roku. Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych obchodów Dnia Policji (źródło: www.policjant.niebieskalinia.pl).

Fot. policja.pl

oprac. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here